26-31 CONSIDERAŢII PRIVIND STUDIUL INFLUENȚEI PERTURBAȚIILOR ATMOSFERICE ÎN CALCULUL PARAMETRILOR DE ZBOR A CORPURILOR DE REVOLUȚIE


CONSIDERATIONS ON THE STUDY OF THE INFLUENCE OF
ATMOSPHERIC DISTURBANCE IN THE CALCULATION OF
THE PARAMETERS OF THE FLIGHT OF BODIES OF
REVOLUTION
This paper presents some aspects of the study of the motions of
bodies of revolution on the flight trajectories in the atmosphere, in supersonic
mode. Results of the study allow a calculation of just as many couples and
aerodynamic forces acting on bodies of revolution during flights in the
atmosphere.
Keywords: flight trajectory, projectile, aerodynamic force,
aerodynamics, couple of supersonic motion, fluid compressible, turbulent
motion, shock wave, his Mach number
Cuvinte cheie: proiectil, traiectorie de zbor, forță aerodinamică, cuplu
aerodinamic, mișcare supersonică, fluid compresibil, mișcare turbulentă, undă
de șoc, numărul lui Mach
Descarcare text