31-23 ARME ŞI MUNIŢII CUGIRENE (Oportunităţi, evoluţie, starea actuală)


The paper present the factual arguments and evidence made physical changes in the methods of weapons Cugir from being a craft to modern technologies, over hundreds of years, giving it status of „Armoury Acredited”.

 

Keywords: permanent museum exhibition, heritage, rifle, bullet, armory, sword, rapier, necropolis

Cuvinte Cheie: Expoziţie muzeală permanentă, patrimoniu, puşcă, glonţ, armurier, sabie, spadă, necropolă

Descărcare text