Pavel ŞTEFAN


21-65 EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PRIN CONTROL DE LA DISTANŢĂ A INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE PENTRU O CASĂ DE VACANŢĂ

THE ENERGY EFFICIENCY THROUGH CONTROL FROM
DISTANCE OF A HEATING INSTALATION
FOR A HOLIDAY HOME
The option to control efficiently, the heating of a holiday home, from
distance, is a modern method of reducing electricity consumption, leading to
encouraging the more efficient use of energy and to creating a disciplined
behaviour while increasing comfort.
Cuvinte cheie: eficienţă energetică, releu TRC, instalaţie electrică,
casă de vacanţă
Keywords: energy efficiency, TRC relay, electrical installation, holiday
home

65 EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PRIN CONTROL DE LA