Viorel CÂMPIAN


25-58 CONSIDERAŢII PRIVIND OPTIMIZAREA FORMEI DISCULUI LA O VANĂ FLUTURE PENTRU REDUCEREA COEFICIENTULUI DE REZISTENŢĂ HIDRAULICĂ

CONSIDERATIONS REGARDING THE BUTTERFLY VALVE
DISK SHAPE OPTIMISATION FOR DECREASING OF THE
RESISTANCE COEFFICIENT
The paper presents the optimization of the butterfly valve disc shape
to obtain a hydraulic resistance coefficient of 0.07 by numerical methods and by
experimental measurements. The optimized butterfly valve disc model on which
measurements were done and the results of the model tests are presented.
The results of the model tests consist of determining the hydraulic resistance
coefficient and consequently the flow coefficient and of the forces and moment
coefficients, the coefficient of cavitation and vibration level.
Keywords: van butterfly, disc biplane, coefficient of resistance
Hydraulic, numerical methods
Cuvinte cheie: vană fluture, disc biplan, coeficient de rezistenţă
hidraulică, metode numerice
Descarcare text