22-2 CONTRIBUTIONS TO DATA ACQUISITION AND CURRENTS AND VOLTAGES PROCESSING IN AN ENERGY MANAGEMENT SYSTEM


Articolul prezintă un sistem de achiziţie şi de prelucrare pentru tensiuni
şi curenţi de la o rețea electrică de joasă tensiune, o structură dezvoltată pentru
a fi integrată într-un sistem complex de gestionare a energiei.
Pentru a asigura o flexibilitate sporită, sistemul este modular şi este complet
personalizabil de software. Toate componentele sunt module compatibile, toate
semnalele de intrare/ieşire sunt standardizate (0 .. 100V AC, 0 .. 5A AC şi 4 ..
20 mA – semnal unificat). Toate modulele sunt interschimbabile, tipul de
configuraţie de intrare se introduce uşor prin aplicarea interfaței prietenoase.
Sistemul constă dintr-un set de semnal, un card de achiziţie de date şi un
calculator personal. Toate conditionat au ieşire în semnal unificat, şi placa de
achiziţie de date comunică cu computerul prin intermediul unui port serial
(RS232 sau în cazul în care există un risc ridicat de interferenţă, RS485). Pe
PC-ul se execută o aplicaţie cu interfaţă prietenoasă, responsabil de
configurarea sistemului şi de stocare a datelor.
Cuvinte cheie: achiziții de date, de semnal unificat, de control a
tensiunii
Keywords: data acquisition, unified signal, voltage monitoring

2 CONTRIBUTIONS TO DATA ACQUISITION AND