24-82 STUDY OF STRESS AND DISPLACEMENT FOR AN OPTIMIZED PROFIL OF SPHERE-CYLINDER GRP UNDER THE DIFFERENT LOAD OF INTERNAL PRESSURE


STUDII DE TENSIUNI ŞI DEFORMAŢII PENTRU UN PROFIL
SFERĂ-CILINDRU GRP SUB DIFERITE ÎNCĂRCĂRI DE
PRESIUNE INTERNĂ
Articolul prezintă un studiu al stării de tensiuni și deplasări realizat cu
programul NASTRAN V4.0 pentru o învelitoare cilindru-sferă GRP optimizată
după metoda propusă de autoare [1] cu ajutorul programului OPTIMISIS [2]
pentru valoarea tensiunii echivalente von Mises σVM = 50 MPa și supusă
presiunii p = 4 MPa. Modelul de învelitoare optimizat a fost studiat pentru
presiunile de 0.4 MPa, 4 MPa și 40 MPa. Concluzia este ca valoarea tensiunii
echivalente von Mises σVM și deplasarea totală δt crește cu creșterea presiunii
dar valoarea tensiunii von Misses σVMo și deplasarea totală δto pentru modelul
optimizat sunt foarte mici in comparaţie cu valoarea tensiunii echivalente von
Mises și deplasării totale pentru aceleași încărcări dar pentru învelitoarea
cilindru-sferă neoptimizată și de grosime constantă t = 10 mm.
The article presents a study of the State of tension and displacements
with NASTRAN Software v4.0 for cylinder-sphere a GRP optimized after the
proposed method by the author [1] with OPTIMISIS [2] for the equivalent
voltage von Mises σVM = 50 MPa and subject to pressure of p = 4 MPa.
Cuvinte cheie: tensiune echivalentă von Mises, deplasare totală,
învelitoare sferă-cilindru GRP, metoda elementelor finite
587
Keywords: equal von Mises stress, displacement, covers the spherecylinder
GRP, finite elements method

82 STUDY OF STRESS AND DISPLACEMENT FOR