24-83 CONSIDERATION ABOUT AERONAUTICAL MAINTENANCE AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM


CONSIDERAȚII DESPRE SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL SIGURANȚEI AERONAUTICE
The present paper regards elements about safety management
system and maintenance in civil and military aeronautical field. All organization
must correlate the minimum risk with higher performance in their specific
activity.
Lucrarea de faţă analizează elementele ce privesc sistemul de
management al siguranței și întreținere în domeniul aeronautic civil şi militar. În
activitatea lor specifică, toate organizaţiile trebuie să coreleze un risc minim cu
performanţe superioare.
Keywords: maintenance, risk management, safety, costs
Cuvinte cheie: întreţinere, managementul riscului, siguranța, costuri

83 CONSIDERATION ABOUT AERONAUTICAL MAINTENANCE AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM