Scurt istoric


A XVI-a Conferinţă internaţională multidisciplinară „Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2016

„Dezvoltarea intelectuală trebuie să înceapă când te naşti şi să se termine numai când mori.”

Albert EINSTEIN (1879- 1955), fizician german, părintele teoriei relativităţii, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1921

Sebeşul a fost întemeiat de coloniştii saşi încă din secolul al XII-lea. În prezent, Sebeșul este cel mai industrializat oraş al judeţului Alba, un municipiu cu o economie dinamică, datorită în mare parte investițiilor externe făcute în ultimul deceniu, însumând peste 1 miliard de euro. Industria lemnului, industria alimentară, confecţiile metalice şi marochinăria constituie principalele domenii ale industriei dezvoltate în Sebeş și acesta continuă să crească din punct de vedere economic de la un an la altul. Poziţionarea oraşului pe traseul autostrăzii Arad – Sibiu, parte a coridorului IV paneuropean, este ca un magnet pentru investitori. Astfel se explică şi noua fabrică de 300 de milioane de euro a germanilor de la Daimler, proprietarii Mercedes. Toți investitorii au găsit aici resursele necesare dezvoltării unor afaceri de succes. De circa doi ani, când a fost deschisă prima fabrică a subsidiarei Daimler din România, Star Transmission SRL Cugir, o nouă ramură economică se dezvoltă la Sebeş: fabricarea componentelor pentru industria auto. Cu investiţia Daimler, plus cele care vor fi direct legate de noua fabrică, Sebeşul va ajunge la investiţii totale de aproximativ 1,3 miliarde de euro. La finalizarea acestei investiţii, ea va rivaliza cu cele două companii din Austria specializate în industria lemnului: Kronospan (350 milioane euro) şi Holtzindustrie Schweighofer (300 milioane euro), existente de 10 ani în oraş și care ”acoperă” mai mult de jumătate din totalul investiției. Alţi trei investitori importanţi din industria lemnului au ca proprietari companii din Italia: Savini Due, Ciatti HT şi Grande Arredo, societăţi specializate în fabricarea mobilei şi care au contribuit împreună la afacerile din Sebeş cu aproximativ 100 de milioane de euro.

De-a lungul timpului, Sebeșul a zămislit personalități de renume: Georgius de Hungaria (1422-1502), călugăr dominican deportat în imperiul otoman; Franz Binder (1824–1875), explorator; Carl Filtsch (1830–1845), pianist și compozitor; Lucian Blaga (1895–1961), scriitor, filosof și om politic, a urmat cursurile Gimnaziului Evanghelic din Sebeș; Radu Stanca (1920–1962), dramaturg, poet, eseist și regizor de teatru; Dorin Pavel (1900-1976), doctor inginer, profesor universitar, membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, fondatorul hidroenergeticii românești.

Recent, în 10-11 iunie 2016,  la Sebeș a avut loc cea de a XVI-a ediție a Conferinței Internaționale multidisciplinare „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”. Ce semnificaţie are această conferinţă pentru Sebeş? Personalitatea și activitatea marelui inginer Dorin Pavel, fondator al hidroenergeticii românești  va rămâne în eternitate și va fi un exemplu de urmat pentru multe generații. A făcut parte dintr-o generaţie care trimisă de ţară să studieze în şcoli bune din lume, a înţeles că pentru strădaniile ţării care l-au trimis să înveţe trebuie să se întoarcă acasă și să pună umărul la dezvoltarea ei. În memoria sa concetăţenii oraşului, astăzi municipiu, îi cinstesc amintirea prin cele două busturi ridicate în incinta S.C. Electrocentrale S.A. şi în centrul urban, prin conferirea, post-mortem în anul 1995 a titlului de „Cetăţean de Onoare”; strada care porneşte spre Valea Sebeşului îi poartă numele, ca şi Grupul Şcolar Industrial din Alba Iulia, iar în Sebeş este omagiat în fiecare primăvară prin organizarea Conferinței internaționale multidisciplinare – „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românești”. Iar Academia de Științe Tehnice din România, ASTR, l-a reprimit în rândurile ei ! Aceste conferințe dedicate vieţii şi realizărilor sale constituie semnul de adâncă prețuire față de ilustrul profesor Dorin Pavel, un omagiu adus muncii, creației și marilor sale realizări, un demn exemplu pentru cei care încearcă să-i calce pe urme. Și atunci, recurgând la creația marelui Lucian Blaga, unchiul său, ne întrebăm: „Mai aminti-mă-va un trecător/vreunui străin, sub ceasul lor?//Nu cred să mă vestească cineva,/căci basmul ar începe-așa://Pe-aici umbla și el și se-ntorcea mereu, /contimporan cu fluturii, cu Dumnezeu.”

Acest eveniment devenit  tradiție la Sebeș, oferă prilejul de a cunoaște și aplica ultimele cercetări din domeniul tehnic, al hidroenergeticii, a celor dedicați științelor tehnice și cărora le oferim respectul nostru necondiționat. Oameni de valoare, interesați de a duce mai departe istoria științei și tehnicii, a hidroenergeticii românești, dar și de a descoperi noi domenii de activitate, oameni de știință, ingineri, cercetători și profesori universitari, vin în fiecare an la Sebeș pentru a participa la unul din cele mai importante evenimente din domeniul tehnic. Faptul că municipiul Sebeș este un întreg complex de tradiție veche, cultură, istorie, dar și literatură, știință, muzică și artă, este deja un fapt cunoscut. Mai mult, prin realizările din ultimii ani, Sebeșul s-a integrat în ”breasla” inginerilor din întreaga țară. Și pentru a fi în asentimentul celor care participă cu drag și interes profesional, an de an la acest eveniment, care au catalogat Sebeșul ca fiind locul de întâlnire al inginerilor de pretutindeni, putem spune, că Sebeșul oferă cu generozitate și profund respect, suportul necesar pentru a împlini dorința de unitate și continuitate a inginerimii.

Ca de obicei, manifestarea a fost organizată de Primăria municipiului Sebeş, Consiliul Local al municipiului Sebeş, Filiala Cluj şi Sucursala Alba ale Asociaţiei Generale a Inginerilor din România – AGIR și Centrul Cultural ”Lucian Blaga” Sebeș, parteneri fiind Academia de Științe Tehnice din România – ASTR, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Instituția Prefectului judeţului Alba și Consiliul judeţean Alba.

Încă de la prima ediţie a Conferinţelor multidisciplinare desfăşurate sub onorantul generic ”Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeşul a devenit o adevărată „agora” a inginerilor români de pretutindeni (membri AGIR, cadre didactice universitare, cercetători, specialişti în domenii tehnice), locul unde se desfăşoară o utilă întâlnire a acestora, unde se realizează un schimb însemnat şi consistent de idei, de opinii şi de rezultate în variate domenii inginereşti. Dacă la primele ediții ale acestei Conferințe, cei direct implicați în prezentarea și susținerea lucrărilor tipărite în volumele – Știință și Inginerie (cu sprijinul material al Consiliului Județean Alba și Filialei Cluj a AGIR), își doreau ca acestea să devină ”cartea de căpătâi a viitorilor ingineri”, acest fapt a devenit acum, după cele 16 ediții, o realitate. Un viitor solid se clădește pe o stâncă puternic ancorată în trecut, cei care au ales să fie utili țării natale, renunțând la magia străinătății pentru a se dedica oamenilor și locurilor unde s-au născut. Printre cei mulți, printre personalitățile științei și tehnicii românești, îl pomenim și serbăm permanent, cu stimă și respect, pe profesorul Dorin Pavel, cel care a ales să reprezinte știința și tehnica românească la cele mai înalte cote, prin activitatea didactică, teoretică și practică prin care a realizat cele mai valoroase lucrări în domeniul hidroenergeticii românești și nu numai.

Dorin Pavel este considerat cea mai mare personalitate din domeniile hidroenergeticii, hidraulicii, construcțiilor hidrotehnice, amenajărilor de râuri și centrale hidroelectrice, alimentări cu apă și mașini, deoarece s-a ridicat la același nivel pe toate planurile, inclusiv pe cel didactic și al cercetării tehnico-științifice. Numărul mare de generații de studenți și doctoranzi pregătiți și îndrumați de personalitatea complexă a profesorului, omului de știință și inginerului Dorin Pavel au constituit puternica forță ce a făcut posibilă dezvoltarea hidroenergetică rapidă a României moderne.

Din programul celor două zile:

Vineri, 10 iunie, ora 8 – Primirea invitaţilor la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş; ora 9 – Deschiderea lucrărilor Conferinţei; Cuvinte de salut (Consiliul judeţean Alba şi Instituţia Prefectului judeţului Alba, Primăria Sebeş, AGIR, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Filiala Cluj a ASTR, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, invitaţi); Acordarea de diplome şi plachete.

Comunicări în plen: • Râul Sebeş, leagăn al apelor, Adrian POPA, Sibiu • Reconstituirea virtuală a geometriei obiectelor prin fotogrametrie, Dorian NEDELCU, Reşiţa • Ştiinţă şi Inginerie în baze de date internaţionale, Ioan Aurel CHERECHEŞ, Cluj Napoca • Prezentare de carte tehnică, Mihai JĂDĂNEANŢ, Timişoara şi Constantin PREDESCU, ziarul ”Unirea” Alba Iulia • Ziua Mediului – Destinaţii care ar putea să dispară, Mircea BEJAN, Cluj-Napoca.

Evenimentele primei zile continuă la Lancrăm – ora 12,30: Reculegere la mormântul profesorului Dorin Pavel; Slujbă de pomenire; Depunere de coroane; ora 13: Vizitarea Casei Memoriale „Lucian Blaga” – Lancrăm. De la ora 15, la Sebeş, în spaţiile Colegiului Naţional „Lucian Blaga”, lucrările pe secţiuni după cum urmează: ● INGINERIE GENERALĂ  (35 lucrări). Moderator: Prof.em.dr.ing. Mircea BEJAN, m.o. ASTR ● INGINERIE ELECTRICĂ – HIDROTEHNICĂ (30 lucrări). Moderatori: Prof.dr.ing. Vasile Mircea POPA, Conf.dr.ing. Lucian MÂNDREA, Conf.dr.ing. George MAHALU; ● REZISTENŢA MATERIALELOR – VIBRAŢII (26 lucrări). Moderatori: Prof.dr.ing. Vasile NĂSTĂSESCU, membru ASTR, Prof.dr.ing. Dorian NEDELCU, Prof.dr.ing. Aurel Gheorghe GHERMAN; ● ENERGIE – TEHNOLOGII (27 lucrări). Moderatori: Prof.em.dr.ing. George ARGHIR, Dr.Ing. Corneliu CRISTESCU, Dr.Ing. Alexandru MICACIU; ● TRANSPORTURI – INFORMATICĂ (28 lucrări) Prof.dr.ing. Marcu FRĂŢILĂ, Prof.dr.ing. Mircea BĂDESCU, Dr.ing. Nicuşor Laurenţiu ZAHARIA; ● MEDIU – Ziua Mondială a Mediului (30 lucrări). Moderatori: Prof.em.dr.ing. Valeriu Nicolae PANAITESCU, Prof.em.dr.ing. Mihai JĂDĂNEANŢ, Prof.dr.ing. Tiberiu RUSU. Ora 19,30, la Casa de Cultură Sebeş – Recital de muzică clasică susţinut de Orchestra de cameră ”Apulum” Alba Iulia condusă de prof. Stelian Feraru.

Sâmbătă, 11 iunie, ora 9,30 – Vizitarea Muzeului „Ioan Raica“ Sebeş; ora 11,30 – Valea Sebeşului – „Pe urmele lui Lucian Blaga”; Închiderea lucrărilor Conferinţei.

Statisticile oficiale confirmă că anual, de pe băncile facultăţilor din România ies aproape 50.000 de ingineri, un număr suficient pentru a acoperi nevoile de pe piaţa muncii, însă angajatorii care recrutează tineri ingineri spun că, din punct de vedere calitativ, ei nu sunt destul de bine pregătiţi, că „nu ştiu meserie cu adevărat“. Programa şcolară nu a ţinut pasul cu rapiditatea dezvoltării din domeniul ingineriei, iar companiile s-au văzut nevoite să dezvolte programe de masterat (pe cont propriu sau în parteneriat cu universităţile) pentru a facilita inserţia tinerilor ingineri pe piaţa muncii. Un exemplu îl constituie cazul constructorului Automobile Dacia, care a dezvoltat un program de master (certificat din anul 2009) de trei semestre în ingineria proiectelor în automobile, care se desfăşoară în cadrul universităţilor tehnice şi politehnice din Bucureşti, Piteşti, Craiova şi Iaşi. Există un deficit important al tinerilor bine pregătiţi în domeniu…Un inginer poate lucra timp de 40 de ani în producţie. Dar, în timp de cinci ani, perioada de valabilitate a cunoştinţelor sale, acestea se învechesc, se perimează. La nivel mondial, cantitatea de cunoştinţe creşte exponenţial, unele previziuni indicând faptul că în anul 2020 volumul cunoştinţelor se va dubla în aproximativ 70 de zile. Dacă mecanica actuală s-a dezvoltat în 2000 de ani, tehnologia informaţională în 50 de ani, biotehnologia în 25 de ani, Internet-ului i-au fost suficienţi doar 5 ani !

An Număr total de autori Număr de lucrări/an Număr autori/

lucrare

Număr pagini tipărite/an Număr pagini/

lucrare

Media anilor

2001-2010

261,4 195,8 1,335 1247,8 6,37
2011 332 222 1,49 1589 7,15
2012 279 206 1,35 1486 7,21
2013 229 163 1,4 1264 7,75
2014 282 177 1,59 1395 7,88
2015 288 173 1,66 1320 7,63
2016 274 176 1,56 1406 7,99
Media pe toată perioada

2001-2016

277,9 187,54 1,484 1386,8 7,43

Pe aceeaşi structură de analiză a precedentelor întâlniri – numărul de lucrări, de autori, de pagini tipărite, diferite statistici privind participanţii etc., aspecte ce ne permit să analizăm desfăşu-rarea, necesitatea şi starea Conferinţelor multidisciplinare internaţionale „Profesorul Dorin

An Mem-bri AGIR

%

Ingi-neri cerce-tători, proiec-tanţi % Cadre didactice univer-sitare

%

Profe-sori univer-sitari

%

Dr.

Ing.

 

%

Drd.

 

%

Studenţi %
Media anilor

2001-2010

62,8 34,96 54,09 19,65 40,0 27,2 3,25
2011 63,6 35,04 41,57 19,9 41,3 31,6 4,82
2012 64,2 36,23 42,8 16,8 42,3 35,9 6,53
2013 65,5 48,8 41,05 18,34 43,7 29,8 4,06
2014 66,16 45,9 47,8 22,07 61,2 33,6 5,54
2015 64,1 47,8 55,3 21,5 67,1 25,9 8,3
2016 55,2 35,04 54,7 15,7 58,4 14,6 4,02
Media pe toată perioada

2001-2016

63,08 40,53 48,18 19,13 50,6 28,4 5,22

Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, tabelele alăturate ne permit unele concluzii. Se constată că în anul 2016, cifrele ”seci” se mențin,  cu ușoare variații, la aproape aceleași cote: – numărul de autori a scăzut ușor față de media  pe toată perioada 2001-2016, cu 6,2 %; – idem, numărul total de autori a scăzut cu 1,4 % față de media 2001-2016; – numărul de autori/lucrare crește cu 5,1 %; – numărul de pagini tipărite crește cu 1,4 %, sensibil egal față de media pe toată perioada 2001-2016 (1406 lucrări în 2016 față de media de 1386,36); – numărul de pagini pe lucrare este ceva mai mare: 7,99 (media, 7,43 pagini/lucrare în perioada 2001-2016); – pe global, toate valorile prezentate în anul 2016 se înscriu sensibil în media înregistrată în toată perioada parcursă de cele 16 ediții ale Conferinței. Pentru anul 2016, se remarcă următoarea tendință – scăderea ușoară a numărului de autori și de lucrări și creșterea lină a numărului de autori pe lucrare, a numărului de pagini pe lucrare și a numărului total de pagini tipărite.

Un aspect în general încurajator: faţă de Prima Conferinţă Sebeş 2001, procentual, numărul membrilor AGIR, a inginerilor, cercetătorilor, proiectanţilor, a doctoranzilor în specializări tehnice şi a studenţilor, au crescut.

Este de altfel şi unul dintre scopurile/ţelurile preconizate: existenţa unui mod/sistem/potenţial de prezentare şi valorificare a informaţiei în variatele domenii inginereşti a tuturor categoriilor de specialişti (cu accent pe tineri, doctoranzii în specializări tehnice, studenţi).

În vederea creșterii gradului de acces a publicului la informație și pentru o creștere a nivelului revistei, în anul 2010 s-a realizat site-ul stiintasiinginerie.ro care este definit ca o revistă în format electronic, având ISSN propriu. Mediul online prezintă numeroase avantaje față de varianta print, clasică:  nivel mare de cititori, cost scăzut,  o versiune mai prietenoasă cu mediul.

Cât timp a existat doar versiunea print a revistei, numărul de vizitatori a fost constant. După apariția versiunii online, în primul an, revista a avut 11000 de vizitatori unici, în al doilea an 21000 de vizitatori unici iar pentru acest an estimăm circa 27000 de vizitatori. În acest moment, versiunea print reprezintă circa 1% din totalul vizitatorilor online. Ținând cont de faptul că revista se adresează unei nișe relativ înguste de vizitatori și de faptul că nu s-a făcut o promovare activă, rezultatele sunt satisfăcătoare, meritul incontestabil fiind al domnului șef lucr. Dr.Ing. Ioan Aurel CHERECHEȘ, din cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca, membru al Filialei Cluj a AGIR. Observăm că evoluția numărului de vizitatori unici este în continuă creștere de la an la an, fără excepție, luna anului curent fiind superioară lunii corespunzătoare din anii anteriori.

Analiza IP-urilor vizitatorilor, confirmă faptul că avem vizitatori din peste 180 de țări ale globului. Cele mai “active” țări în privința descărcărilor sunt în mod evident România, urmată de China, Moldova, SUA și Germania,  cu mențiunea că procentul descărcărilor din China a crescut constant în ultimii doi ani, depășind SUA și reprezintă circa 50 % din valoarea descărcărilor din România.

În paralel cu dezvoltarea versiunii online, s-au făcut demersurile în vederea indexării în Baze de Date Internaționale. Până în acest moment, Știință și Inginerie este indexată în 3 astfel de baze de date (Google Academic, Index Copernicus și CABI Abstracts), dorind continuarea acțiunii.

Parte din concluziile rezultate după încheierea lucrărilor Conferinţei internaţionale multidisciplinare „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti” organizată la Sebeş, se pot sistematiza astfel: ■ părerea unanimă a participanților este că cele 16 ediții ale manifestării au fost o reușită din toate punctele de vedere, fiind un loc de întâlnire al inginerilor din România (şi nu numai) unde se discută probleme tehnice și științifice de interes general pentru ingineri la comunicările în plen şi la secţiunea de inginerie generală dar şi aspecte de strictă specialitate la celelalte secţiuni ale Conferinţei; ■ s-au susţinut multe lucrări de valoare, unele continuând preocupări mai vechi ale autorilor, în care aceştia au obţinut rezultate importante, altele fiind elaborate şi prezentate de tineri doctoranzi şi abordând în consecinţă aspecte moderne şi actuale ale tehnicii. S-au prezentat şi lucrări ale unor ingineri din industrie, hidroenergetică, transporturi, telecomunicaţii, care au întregit evantaiul unor comunicări, cu totul remarcabile; ■ la dezbaterile științifice pe baza lucrărilor prezentate au participat absolut toate persoanele prezente, cu intervenții valoroase care au dus la clarificarea unor aspecte, la sublinierea importanței cercetării respective, la evidențierea posibilităților de valorificare a cercetării, la stabilirea unor viitoare colaborări etc. La dezbateri, prin întrebări și discuții au participat și specialiștii străini prezenți la Conferință (s-a utilizat limba engleză, exemple, prof. Tahir Ahmed, Iraq, familia prof. Jurgen Vogel, Germania); ■ atmosfera dezbaterilor a fost una caracterizată prin respect reciproc, exigență științifică și colegialitate; ■ de remarcat vizibilitatea la nivel internațional prin indexarea Buletinului conferinței în mai multe Baze de Date Internaționale; ■ se propune o popularizare suplimentară pentru o eventuală mărire în viitor a numărului de participanţi.

Sunt oare conştienţi inginerii de potenţialul enorm ce-l reprezintă, de puterea lor uriaşă, decisivă în societatea modernă, acum când totul – hrană, confort, informaţie, transport, construcţii, mecanică etc., se sprijină pe colectivitatea inginerească? Lumea, mai ales cea tehnico-științifica, este într-o rapidă schimbare, trebuind să facem față unor noi și permanente provocări. Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Academia de Științe Tehnice din România, Filiala Cluj și Sucursala Alba (în actuala ediție având o participare nesemnificativă),  apreciază la superlativ ceea ce Sebeşul, locul de întâlnire a inginerilor de pretutindeni, înfăptuieşte pentru menţinerea la înalte cote a meseriei de inginer, a unirii acestora, a dorinţei de continuitate a competenţelor profesionale inginereşti care trebuie aliniate la standardele europene – şi nu numai, a sărbătoririi personalităților născute pe aceste meleaguri !

Prof.univ.em.Dr.Ing. Mircea BEJAN

Membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice

din România – ASTR

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

Președintele Filialei Cluj a AGIR

 

Scurt Istoric

Impactul ştiinţei şi tehnicii asupra economiei mondiale, asupra structurilor sociale, asupra evoluţiei societăţii contemporane este impresionant, impunător.
Deşi nu este recunoscută public peste tot, penetraţia discretă a inginerului este pretutindeni, influenţa sa este enormă, rolul său fiind profund în evoluţia vieţii moderne. Dacă ne gândim bine, calitatea vieţii, confortul, progresul stării noastre sunt concepute şi realizate de ingineri, ei fiind cei care canalizează eforturile în această direcţie. În jurul nostru, de la simplul creion, la aspirator, de la autoturism la orice proces tehnologic (oricât de sofisticat), inginerul şi ingineria sunt implicați permanent.

  • sebes 1

”Ingineria este o mare profesie. Este fascinaţia de a vedea cum o plăsmuire a imaginaţiei se transformă cu ajutorul ştiinţei într-un plan pe hârtie, ca apoi să se materializeze în piatră, metal sau energie. Ca apoi să creeze locuri de muncă şi locuinţe pentru oameni. Ca apoi să ducă la creşterea standardului de viaţă şi la sporirea confortului. Acesta este înaltul privilegiu al inginerului” – spunea Herbert Clarck Hoover, fost preşedinte al SUA (1929-1933). Inginerul este o lume reală sau de vis, este miracol sau realitate, vis sau imaginaţie, teorie şi practică, cultură şi tehnică, improvizaţie şi spirit de raţionament şi de analiză (Mircea Bejan). „Inginerul trebuie să aibă entuziasm, afecţiune, un pic de romantism” declara lingvistul român Iorgu Iordan.
Spirit conciliant când este vorba de interesele altuia, dar ferm şi dur când este vorba de interesele, prestigiul sau realizările sale. Spirit deschis schimbărilor, transigent/conciliant în ideile generale, dar intransigent şi flexibil în ideile concrete. La rândul ei, ingineria este definită ca ştiinţa de a aplica în practică descoperirile ştiinţifice pure precum matematica, fizica, chimia, biologia etc. Profesiunea de inginer are o veche tradiţie în România. Primul Corp Tehnic din România a fost Corpul Tehnic Român, înfiinţat la 15 iunie 1894 prin Legea nr. 58. Primele încercări de organizare a asociaţiilor inginereşti sunt consemnate în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când se înfiinţează „Societatea de Ingineri şi Arhitecţi” (1876) şi apar publicaţiile „Inginerul” (1873) şi apoi „Jurnalul Politehnic”. Cea dintâi societate durabilă a inginerilor, Societatea Politehnica, a fost constituită în anul 1881, la 6 decembrie, în prezenţa regelui Carol I, cu ocazia inaugurării primei căi ferate Buzău-Mărăşeşti, proiectată şi realizată în întregime de ingineri români. Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) a fost înfiinţată la Iaşi, în anul Marii Uniri, la 27 mai 1918. AGIR este un reper marcant în evoluţia ştiinţei şi tehnicii din România. Prin activitatea sa de până acum, AGIR a demonstrat nu numai capacitatea de a se organiza într-o formă de activitate autonomă, ci s-a reafirmat şi ca o forţă activă, unanim recunoscută, a societăţii civile.
Educaţia şi instrucţia iniţială a inginerului primită în şcolile superioare tehnice şi politehnice nu este suficientă pentru a fi competitiv toată viaţa. În societatea modernă şi viitoare, pentru a-şi păstra competitivitatea pe piaţa forţei de muncă, inginerul trebuie să accepte ca pe o necesitate primordială educaţia continuă pe întreaga durată a vieţii.
Iar Conferinţele ce se desfăşoară la Sebeş, la sfârşitul lunii mai sau începutul lunii iunie a fiecărui an, prin esenţa şi mesajul transmis, constituie parte din această educaţie continuă.
Menţinerea la înalte cote a meseriei de inginer, a unirii acestora, a dorinţei de continuitate a competenţelor profesionale inginereşti care trebuie aliniate la standardele europene – şi nu numai, realizarea unor binefăcătoare, folositoare şi benefice contacte directe între ingineri, specialişti de diferite profesii, efectuarea unui consistent şi însemnat schimb de idei, de rezultate şi de păreri în diverse domenii inginereşti, se înfăptuiesc permanent din anul 2001 la Sebeş, locul de întâlnire a inginerilor de pretutindeni, unde, pentru câteva zile, municipiul Sebeş devine o adevărată ”agoră” a inginerimii româneşti de pretutindeni.
● De la prima ediție din 2001, s-au pus la îndemâna celor interesați, 2699 de lucrări în diverse domenii inginerești: rezistența materialelor, mecanică, inginerie electrică, construcții, ingineria mediului, autovehicule, tehnologia materialelor, energii regenerabile, probleme actuale privind standardizarea, protecția muncii, mașini unelte și angrenaje, hidraulică, chimie, mecatronică etc. etc., semnate de 3874 autori (1,43 autori/lucrare).
● Cu sprijinul direct al Consiliului Judeţean Alba, a Filialei Cluj a AGIR, a Editurii AGIR București și Editurii MEGA din Cluj Napoca, prin editarea lucrărilor Conferințelor, se pune la dispoziţie o imensă cantitate de informaţie. O informaţie utilă şi necesară tuturor celor care trudesc în inginerie în diferite ipostaze: cercetare, producţie, învăţământ mediu sau superior. A avea la îndemână o sinteză, o prezentare succintă, o introducere într-un anumit domeniu, o punere în temă în direcţii puţin cercetate/cunoscute, o esenţă bibliografică ușor de consultat, constituie o adevărată bogăţie, o informaţie nepreţuită, inestimabilă! În conținutul celor 27 de volume de lucrări apărute până în prezent afli peste 11000 de titluri bibliografice; găsești noțiuni de bază în diferite domenii, descrieri necesare pentru abordarea unui anumit domeniu de studiu, dar și analize amănunțite, docte, savante chiar, în alte domenii. Reprezintă rodul muncii celor peste 270 de autori, care anual au sistematizat rezultatele cercetărilor, studiilor, gândurilor din domeniile lor de interes și activitate.
● Peste 19500 de pagini tipărite, realizate anual de 276,7 de autori (în medie), cu o medie de 724 pagini/volum și 7,27 pagini/lucrare (cadre didactice universitare, ingineri, cercetători, specialiști renumiți în domeniile lor de activitate, experți în standardizare și protecția muncii, din învățământul secundar, doctoranzi în diverse pregătiri tehnice, studenți din învățământul tehnic etc.). Lucrări semnate de autori din România și din alte țări (Franța, Italia, Germania, Republica Moldova, SUA, Siria, Olanda etc.).
● Și a XIV-a ediție a Conferinței internaționale multidisciplinare ”Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românești”, ne prezintă diferite statistici privind derularea manifestării, participanţii etc., aspecte ce ne permit să analizăm desfăşurarea, necesitatea şi starea Conferinţelor internaționale multidisciplinare „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”. Parcurgând datele prezentate, se constată că în anul 2014, cifrele ”seci” se mențin la aproape aceleași cote: – numărul de autori a crescut cu circa 5,3 % față de media pe toată perioada 2001-2014; – numărul de autori/lucrare se menține aproape constant, 1,59-1,43; – numărul de pagini tipărite este aproape egal față de media pe toată perioada 2001-2014 (1395 față de 1396,36); – numărul de pagini pe lucrare este cel mai mare: 7,88 (media, 7,27 pagini/lucrare în perioada 2001-2014); – pe global, toate valorile prezentate în anul 2014 se înscriu sensibil în media înregistrată în toată perioada parcursă de cele 14 ediții ale Conferinței.
Iar cum în prezent, informaţia constituie bunul cel mai de preţ al omului, larga pregătire enciclopedică ne mai fiind o caracteristică a inginerului de astăzi, apreciem la superlativ existența volumelor ȘTIINȚĂ ȘI INGINERIE !

Tabelul 1

An Număr total de autori Număr de lucrări/an Număr autori/

lucrare

Număr pagini tipărite/an Număr pagini/

lucrare

Media anilor

2001-2010

261,4 195,8 1,335 1247,8 6,37
2011 332 222 1,49 1589 7,15
2012 279 206 1,35 1486 7,21
2013 229 163 1,4 1264 7,75
2014 282 177 1,59 1395 7,88
Media pe toată perioada

2001-2014

276,7 192,76 1,43 1396,36

7,27

În preambulul volumului 9 din Ştiinţă şi Inginerie, Editura AGIR, Bucureşti, 2006, am scris: ”Consider un noroc, o binefacere imensă, teribilă chiar, posibilitatea editării în limba română a volumelor Ştiinţă şi Inginerie ! Socotesc un privilegiu deosebit exprimarea gândurilor, ideilor, concepţiilor etc. în limba ţării tale, având în vedere vicisitudinile şi urgiile prin care a trecut acest popor. Apreciez că limba română trebuie să-şi păstreze frumuseţea şi demnitatea ei, să fie folosită şi popularizată permanent, chiar utilizând şi o anumită doză de agresivitate …”. În această direcţie, mulţumiri conducerii AGIR şi Editurii AGIR care ne-au ajutat prin acordarea permanentă a ISBN-ului şi recent ISSN-ului, căutând introducerea publicaţiei în clasificări superioare întru respectul autorilor lucrărilor publicate.
În societatea modernă şi viitoare, pentru a-şi păstra competitivitatea pe piaţa forţei de muncă, inginerul trebuie să accepte ca pe o necesitate primordială educaţia continuă pe întreaga durată a vieţii. Numai prin învăţare/educaţie continuă inginerul va rămâne competitiv pe piaţa muncii. „Diploma ta este ca un tichet cu care poţi plăti intrarea la un local de dans. Ea te califică ca să poţi intra. Însă imediat ce eşti înăuntru, tu mai trebuie încă să dovedeşti că poţi să dansezi” (G.F. Corvin – Kenya).
Contribuțiile bilunarului AGIR, Univers Ingineresc, a cotidianului clujean Făclia, a ziarului ”Unirea”, a publicației Sebeșul, a Buletinului AGRO AGIR din Timișoara, în marcarea, popularizarea, descrierea, analizarea Conferințelor internaționale multidisciplinare – “Profesorul Dorin PAVEL – fondatorul hidroenergeticii româneşti” Sebeş – Alba și a lucrărilor publicate în ”Știință și Inginerie”, București, Editura AGIR – ISSN 2067-7138 și eISSN 2359 – 828X, sunt deosebite, meritând din plin respectuoase mulțumiri.
Într-o lume în care comunicarea este sinonimă cu existenţa însăşi, componenţii ingineriei din toate sectoarele de activitate, trebuie să fie pregătiţi şi să ştie să comunice, să transmită, să analizeze nu doar în limbajul şi contextul strict profesional, cât şi în situaţii cotidiene mai mult sau mai puţin complexe.
Asociaţia Generală a Inginerilor din România apreciază la superlativ ceea ce Sebeşul, locul de întâlnire a inginerilor de pretutindeni, înfăptuieşte pentru menţinerea la înalte cote a meseriei de inginer, a unirii acestora, a dorinţei de continuitate a competenţelor profesionale inginereşti care trebuie aliniate la standardele europene – şi nu numai !
Iar Conferințele internaționale multidisciplinare desfășurate la Sebeș și publicația ”Știință și Inginerie” contribuie din plin la aceste comandamente …

 

Mircea BEJAN