Volumul 22


22-90 POMPE CU CAVITĂȚI PROGRESIVE (PCP) CU CUPLAJE CU BOLŢURI TRANSVERSALE Partea a II-a

PROGRESSIVE CAVITY PUMPS (PCP)
WITH CROSS BOLTS COUPLINGS ( II )
The study presents the newly developed progressive cavity pump
developed by the specialized manufacturer SC CONFIND SRL: pump with
cross bolts couplings in a very compact arrangement. The calculation,
construction and practical performance are presented.
Cuvinte cheie: pompe cu şurub, pompe cu cavităţi progresive, cuplaje
cu bolţuri
Keywords: progressive cavities pumps, PCP, coupling for pumps

90 POMPE CU CAVITĂȚI PROGRESIVE (PCP)


22-89 POMPE CU CAVITAŢI PROGRESIVE (PCP) CU CUPLAJE CU BOLŢURI TRANSVERSALE Partea I

PROGRESSIVE CAVITY PUMPS (PCP)
WITH CROSS BOLTS COUPLINGS ( I )
The study presents the newly developed progressive cavity pump
developed by the specialized manufacturer SC CONFIND SRL: pump with
cross bolts couplings in a very compact arrangement. The calculation,
construction and practical performance are presented.
Cuvinte cheie: pompe cu şurub, pompe cu cavităţi progresive, cuplaje
cu bolţuri
Keywords: progressive cavities pumps, PCP, coupling for pumps

89 POMPE CU CAVITAŢI PROGRESIVE (PCP)


22-88 CERCETARE ASUPRA MOBILITĂŢII ŞI PORTANŢEI CUPLAJELOR DINŢATE Partea a II-a

RESEARCH ON GEAR COUPLINGS MOBILITY
AND CARRYNG CAPACITY (II)
This study makes an analysis of two basic problems with the coupling
gears with convex teeth flanks: mobility and respectively the ability to take the
angular position deviations of the axes and carrying capacity evaluation by the
number of teeth pairs in elastic contact.
Cuvinte cheie: cuplaje dinţate, pompe cu cavităţi progresive (PCP)
Keywords: gear couplings, progressive cavity pumps (PCP)

88 CERCETARE ASUPRA MOBILITĂŢII ŞI


22-87 CERCETARE ASUPRA MOBILITĂŢII ŞI PORTANŢEI CUPLAJELOR DINŢATE Partea I

RESEARCH ON GEAR COUPLINGS MOBILITY
AND CARRYNG CAPACITY (I)
This study makes an analysis of two basic problems with the coupling
gears with convex teeth flanks: mobility and respectively the ability to take the
angular position deviations of the axes and carryng capacity evaluation by the
number of teeth pairs in elastic contact.
Cuvinte cheie: cuplaje dinţate, pompe cu cavităţi progresive (PCP)
Key words: gear couplings, progressive cavity pumps (PCP)

87 CERCETARE ASUPRA MOBILITĂŢII ŞI


22-86 CONSIDERAŢII ASUPRA GEOMETRIEI MELCULUI GENERATOR LA MANUFACTURAREA ROŢII ANGRENAJULUI PINION CILINDRIC-ROATĂ FRONTALĂ (III)

CONSIDERATIONS ABOUT GENERATING
WORM GEOMETRY OF FACE-GEAR
FOR FACE-GEAR DRIVE (III)
The paper presents the basic elements of geometry for generating
worm fore face-gear of face-gear drive.
Cuvinte cheie: roată frontală melc generator
Keywords: snail front wheel generator

86 CONSIDERAŢII ASUPRA GEOMETRIEI MELCULUI


22-85 CONSIDERAŢII ASUPRA GEOMETRIEI MELCULUI GENERATOR LA MANUFACTURAREA ROŢII ANGRENAJULUI PINION CILINDRIC-ROATĂ FRONTALĂ (II)

CONSIDERATIONS ABOUT GENERATING
WORM GEOMETRY OF FACE-GEAR
FOR FACE-GEAR DRIVE (II)
The paper presents the basic elements of geometry for generating
worm fore face-gear of face-gear drive.
Cuvinte cheie: roată frontală melc generator
Keywords: snail front wheel generator

85 CONSIDERAŢII ASUPRA GEOMETRIEI MELCULUI


22-84 CONSIDERAŢII ASUPRA GEOMETRIEI MELCULUI GENERATOR LA MANUFACTURAREA ROŢII ANGRENAJULUI PINION CILINDRIC-ROATĂ FRONTALĂ (I)

CONSIDERATIONS ABOUT GENERATING
WORM GEOMETRY OF FACE-GEAR
FOR FACE-GEAR DRIVE (I)
The paper presents the basic elements of geometry for generating
worm fore face-gear of face-gear drive.
Cuvinte cheie: roată frontală melc generator
Keywords: snail front wheel generator

84 CONSIDERAŢII ASUPRA GEOMETRIEI MELCULUI


22-83 ELEMENTE TEHNOLOGICE PRIVIND MANUFACTURAREA SCULELOR DE DANTURARE PENTRU ANGRENAJE CICLOIDALE Partea a II-a

TEHNOLOGICAL ELEMENTS ABOUT MANUFACTURING
OF TOOTHING TOOL OF CYCLOIDAL GEARINGS (II)
The paper presents the basic technological elements about
manufacturing of toot hinge toot of cyclonical gearings
Cuvinte cheie: elicoid arhimedic
Keywords: helical Archimedes

83 ELEMENTE TEHNOLOGICE PRIVIND


22-82 ELEMENTE TEHNOLOGICE PRIVIND MANUFACTURAREA SCULELOR DE DANTURARE PENTRU ANGRENAJE CICLOIDALE Partea I

TEHNOLOGICAL ELEMENTS ABOUT MANUFACTURING
OF TOOTHING TOOL OF CYCLOIDAL GEARINGS (I)
The paper presents the basic technological elements about
manufacturing of toot hinge toot of cyclonical gearings
Cuvinte cheie: elicoid arhimedic
Keywords: helical Archimedes

82 ELEMENTE TEHNOLOGICE PRIVIND


22-81 ASUPRA GEOMETRIEI FREZELOR DISC PENTRU ARBORI CU CANELURI ÎN EVOLVENTĂ CONICE

ABOUT OF MILLING FACE AND SIDE GEOMETRY FOR INVOLUTE SPLINES GENERATED BY MILLING The paper presents the basic elements of milling face and side profile for involutes spines generated by milling. Cuvinte cheie: profil evolventic Keywords: involutes profile 81 ASUPRA GEOMETRIEI FREZELOR DISC PENTRU


22-79 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI DINŢI ÎNCLINAŢI CU AJUTORUL FREZEI MELC Partea a III-a

GENERATION OF PLANAR AND HELICAL ELIPTICALGEARS BY HOB (III)
The paper presents the basic elements of generation planar and
helical elliptical gears by hob in vision of Profesor Litvin.
Cuvinte cheie: centroidă eliptică, freză melc
Keywords: elliptical centroid, cutter worm

79 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI


22-78 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI DINŢI ÎNCLINAŢI CU AJUTORUL FREZEI MELC Partea a II-a

GENERATION OF PLANAR AND HELICAL ELIPTICALGEARS BY HOB (II)
The paper presents the basic elements of generation planar and
helical elliptical gears by hob in vision of Profesor Litvin.
Cuvinte cheie: centroidă eliptică, freză melc
Keywords: elliptical centroid, cutter worm

78 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI


22-77 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI DINŢI ÎNCLINAŢI CU AJUTORUL FREZEI MELC Partea I

GENERATION OF PLANAR AND HELICAL ELIPTICALGEARS BY HOB (I)
The paper presents the basic elements of generation planar and
helical elliptical gears by hob in vision of Profesor Litvin.
Cuvinte cheie: centroidă eliptică, freză melc
Keywords: elliptical centroid, cutter worm

77 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI


22-76 CONSIDERAŢII ASUPRA ANGRENAJULUI MELCROATĂ PLANĂ CU POSIBILITATEA REGLĂRII JOCULUI ÎNTRE FLANCURI Partea a II-a

CONSIDERATIONS ABOUT WORM-FACE GEAR DRIVE
WITH BACKLASH ADJUSTMENT POSSIBILITY (II)
The paper presents the basic elements of worm-face gear drive with
backlash adjustment possibility.
Cuvinte cheie: melc duplex, roată plană.
Keywords: worm duplex flat wheel

76 CONSIDERAŢII ASUPRA ANGRENAJULUI MELCROATĂ


22-75 CONSIDERAŢII ASUPRA ANGRENAJULUI MELCROATĂ PLANĂ CU POSIBILITATEA REGLĂRII JOCULUI ÎNTRE FLANCURI Partea I

CONSIDERATIONS ABOUT WORM-FACE GEAR DRIVE
WITH BACKLASH ADJUSTMENT POSSIBILITY (I)
The paper presents the basic elements of worm-face gear drive with
backlash adjustment possibility.
Cuvinte cheie: melc duplex, roată plană
Keywords: worm duplex, flat wheel

75 CONSIDERAŢII ASUPRA ANGRENAJULUI MELCROATĂ


22-74 MODELUL MATEMATIC ŞI SIMULAREA CAD A FREZEI-MELC DE PRELUCRARE A ROŢII PLANE DIN ANGRENAJUL MELC-ROATǍ PLANǍ

MATHEMATICAL MODEL AND CAD SIMULATION
OF THE HOB FOR MACHINING THE FACE GEAR
FROM THE WORM-FACE GEAR DRIVE
The paper presents a study related to mathematical modeling and
CAD simulation of the hobs used for machining the face gears teeth, from the
worm-face gear drives in which the worm is of ZK1-type. The study is limited to
determination of mathematical relations necessary for hobs design, as well as
for their CAD modeling. Some practical example results of 3D CAD models,
built on developed theory for hobs used in machining particular face gears, are
also presented.
Cuvinte cheie: angrenaj melc-roată plană, freză-melc, simulare CAD
Keywords: worm-wheel gear flat, rotary-screw, CAD simulation

74 MODELUL MATEMATIC ŞI SIMULAREA CAD


22-73 DETERMINAREA ELEMENTELOR DE BAZĂ ALE ROŢII PLANE GENERATOARE LA DANTURA KLINGELNBERG-PALLOID (II)

DETERMINATIONS OF THE BASE ELEMEMENTS OF GENERATING WHEEL FOR KLINGELNBERG-PALLOID TEETH (II)
The paper presents the basic elements of generating wheel for
Klingelnberg-Palloid teeth.
Cuvinte cheie: roata generatoare.
Keywords: wheel generators

73 DETERMINAREA ELEMENTELOR DE BAZĂ


22-72 DETERMINAREA ELEMENTELOR DE BAZĂ ALE ROŢII PLANE GENERATOARE LA DANTURA KLINGELNBERG-PALLOID (I)

DETERMINATIONS OF THE BASE ELEMEMENTS OF GENERATING WHEEL FOR KLINGELNBERG-PALLOID TEETH
The paper presents the basic elements of generating wheel for
Klingelnberg-Palloid teeth.
Cuvinte cheie: roata generatoare
Keywords: wheel generators

72 DETERMINAREA ELEMENTELOR DE BAZĂ


22-71 CONSIDERAŢII ASUPRA PROCEDEULUI DE DANTURARE CU FREZA MELC CONICĂ KLINGELNBERG PALLOID (III)

CONSIDERATIONS ABOUT TOOTHING PROCEEDINGWITH CONICAL HOB KLINGELNBERG PALLOID (III)
The paper presents the basic elements of toothing proceeding with
conical hob Klingelnberg-Palloid.
Cuvinte cheie: freza melc conică
Keywords: milling cone snail

71 CONSIDERAŢII ASUPRA PROCEDEULUI DE


22-70 CONSIDERAŢII ASUPRA PROCEDEULUI DE DANTURARE CU FREZA MELC CONICĂ KLINGELNBERG PALLOID (II)

CONSIDERATIONS ABOUT TOOTHING PROCEEDING WITH CONICAL HOB KLINGELNBERG PALLOID (II)
The paper presents the basic elements of toothing proceeding with
conical hob Klingelnberg-Palloid.
Cuvinte cheie: freza melc conică
Keywords: milling cone snail

70 CONSIDERAŢII ASUPRA PROCEDEULUI DE


22-69 CONSIDERAŢII ASUPRA PROCEDEULUI DE DANTURARE CU FREZA MELC CONICĂ KLINGELNBERG PALLOID (I)

CONSIDERATIONS ABOUT TOOTHING PROCEEDING WITH CONICAL HOB KLINGELNBERG PALLOID
The paper presents the basic elements of toothing proceeding with
conical hob Klingelnberg-Palloid.
Cuvinte cheie: freza melc conică
Keywords: milling cone snail

69 CONSIDERAŢII ASUPRA PROCEDEULUI DE


22-68 TEHNICI DE PROIECTARE A SISTEMELOR PE PLATFORME MECATRONICE (II)

TECHNICAL DESIGN SYSTEMS ON MECHATRONIC PLATFORMS (II)
This paper is intended to issue a brief overview of methods used to
design structured logic functions/adjustment and control strategy. Idea as a
whole system approach, involving the design and optimization rather than a
sequence of incremental steps. Optimizing functional fluidic systems involves
building a mathematical model, analysis of physical phenomena associated.
Other approaches in research aimed mechatronic systems design techniques
that parts of the system are real; some are virtual so that the test pro-cedures
and data validation can be performed as in reality. The user is thus familiar with
the operation and structure of an industrial system, programming language
functioning using technology and specific real industrial environment, without
risk of damaging the plant (to make the process as simulated in the laboratory).
Cuvinte cheie: microcontroler, sinergie, Programmable Logic
Controller (PLC), sensorică, Control Prototyping (PC), Hardware-In-the-Loop
(HIL), Software-In-the-Loop (SIL)
Keywords: microcontroller, synergy, Programmable Logic Controller
(PLC), Sensors, Control Prototyping (PC), Hardware-In-the-Loop (HIL),
software-in-the-Loop (SIL)

68 TEHNICI DE PROIECTARE A SISTEMELOR


22-67 TEHNICI DE PROIECTARE A SISTEMELOR PE PLATFORME MECATRONICE (I)

TECHNICAL DESIGN SYSTEMS ON MECHATRONIC PLATFORMS (I)
This paper is intended to issue a brief overview of methods used to
design structured logic functions/adjustment and control strategy. Idea as a
whole system approach, involving the design and optimization rather than a
sequence of incremental steps. Optimizing functional fluidic systems involves
building a mathematical model, analysis of physical phenomena associated.
Other approaches in research aimed mechatronic systems design techniques
that parts of the system are real; some are virtual so that the test pro-cedures
and data validation can be performed as in reality. The user is thus familiar with
the operation and structure of an industrial system, programming language
functioning using technology and specific real industrial environment, without
risk of damaging the plant (to make the process as simulated in the laboratory).
Cuvinte cheie: microcontroler, sinergie, Programmable Logic
Controller (PLC), sensorică, Control Prototyping (PC), Hardware-In-the-Loop
(HIL), Software-In-the-Loop (SIL)
Keywords: microcontroller, synergy, Programmable Logic Controller
(PLC), Sensors, Control Prototyping (PC), Hardware-In-the-Loop (HIL),
software-in-the-Loop (SIL)

67 TEHNICI DE PROIECTARE A SISTEMELOR


22-66 VARIANTA DE APLICARE A PRINCIPIULUI COGENERĂRII LA O INSTALAȚIE DE TURBINĂ CU GAZE CE ECHIPEAZĂ O LOCOMOTIVĂ

The present work contents the presentation of a saving energy gas
turbine plant, intended to equip a normal railway engine, on purpose to
modernise and assurance the energetic necessary for the external services that
is the necessary services for train.
Cuvinte cheie: instalație de turbină de gaze, cogenerare, recuperare
de căldură
Keywords: gas turbine plant, cogeneration, heat recovery

66 VARIANTA DE APLICARE A PRINCIPIULUI


22-65 CONSIDERAŢII ASUPRA POMPELOR CU MEMBRANĂ Partea a II-a

Le travail présente les principaux types d’usures qui apparaissent aux
pompes des machines pour la protection des plantes. Pendant le
fonctionnement d’un système technique, apparaissent des usures, dues aux
frictions et aux agréssions physique et/ou chimiques, usures qui modiffient
géométriquement, dimensionnellle et structurale, les qualités fontionnelles du
système. Les usures bessent les performances fonctionnelles du mécanisme.
La connaissance de la spécificité et des limites de ces usures, dans des
conditions complèxes où elles se passent, a un caractère empirique. Celle-ci
impliquent une observation attentive de tous les zones et de tous les types
d’usures, qui, dans le cas des pompes des machines pour les travaux pour la
protection des plantes, sont influencées différamment par l’agressivité chimique
des substances pompées. L’optimisation de la relation prix de revient-sécurité
en fonctionnement (fiabilité et maintenence) amène a un degré elevé
d’utilisation des pompes à membrane, avec le maintien constant des
paramètres de fontionnement, qui peut se faire seulement par des essais
complexes, dans des différentes conditions de matériau et d’environnement.
Cuvinte cheie: uzura specifică, pompe volumice, pompe cu
membrană, membrană flexibilă
Mots-clés: porter spécifiques, pompes volumétriques, pompes à
membrane, la membrane souple

65 CONSIDERAŢII ASUPRA POMPELOR CU MEMBRANĂ


22-64 CONSIDERAŢII ASUPRA POMPELOR CU MEMBRANĂ Partea I

Le travail présente les principaux types d’usures qui apparaissent aux
pompes des machines pour la protection des plantes. Pendant le
fonctionnement d’un système technique, apparaissent des usures, dues aux
frictions et aux agréssions physique et/ou chimiques, usures qui modiffient
géométriquement, dimensionnellle et structurale, les qualités fontionnelles du
système. Les usures bessent les performances fonctionnelles du mécanisme.
La connaissance de la spécificité et des limites de ces usures, dans des
conditions complèxes où elles se passent, a un caractère empirique. Celle-ci
impliquent une observation attentive de tous les zones et de tous les types
d’usures, qui, dans le cas des pompes des machines pour les travaux pour la
protection des plantes, sont influencées différamment par l’agressivité chimique
des substances pompées. L’optimisation de la relation prix de revient-sécurité
en fonctionnement (fiabilité et maintenence) amène a un degré elevé
d’utilisation des pompes à membrane, avec le maintien constant des
paramètres de fontionnement, qui peut se faire seulement par des essais
complexes, dans des différentes conditions de matériau et d’environnement.
Cuvinte cheie: uzura specifică, pompe volumice, pompe cu
membrană, membrană flexibilă
Mots-clés: porter spécifiques, pompes volumétriques, pompes à
membrane, la membrane souple


22-63 CONSIDERAȚII PRIVIND UZURA SUPAPELOR DE LA MOTOARELE CU ARDERE INTERNĂ

This paper summarizes some aspects of wear parts distribution goes
into internal combustion in four stroke engines. One of the most important
pieces is referred to the intake and exhaust valves of the engine.

Cuvinte cheie: supapă, motor, distribuție, uzură, arc taler, gaze
Keywords: valve, motor, distribution, wear plate spring, gas

63 CONSIDERAȚII PRIVIND UZURA SUPAPELOR


22-62 CONSIDERAŢII ASUPRA UZURII DE ABRAZIUNE

L’article présente des considérations sur l’usure d’abrasion, avec
référence aux pompes des machines pour la protection des plantes. Pendant le
fonctionnement des pièces ou des systèmes mécaniques complexes apparaît
la modification des dimensions et de la qualité des surfaces en contact par
l’intervention des substances chimiques pompées, ce qui amène, assez
souvent, au blocage, par apparition de l’usure d’abrasion. On donne aussi la loi
d’usure d’abrasion et quelques considérations sur le coefficient d’usure
d’abrasion.
Cuvinte cheie: uzura de abraziune, deformare plastică, microaşchiere,
forţa normală de penetrare, uzura liniară, coeficient de uzură
Mots-clés: l’usure par abrasion, déformation plastique, micro-découpe
force normale de pénétration, usure linéaire, le coefficient d’usure

62 CONSIDERAŢII ASUPRA UZURII DE ABRAZIUNE


22-61 STADIUL ACTUAL PRIVIND DETECTAREA VIBROACUSTICĂ A DEFECTELOR ÎN BARE PRISMATICE – Partea a II-a

The paper contains a review of the technical literature concerning the
detection, location, and characterization of structural damage via techniques
that examine changes in measured structural vibration response. The report
first categorizes the methods according to required measured data and analysis
technique. The report describes the development of the damage-identification
methods and summarizes the current state-of-the-art of the technology.
Cuvinte cheie: vibraţii, detectarea vibroacustică a defectelor, bare
prismatice
Keywords: vibration, vibration detection of defects, prismatic bars

61 STADIUL ACTUAL PRIVIND DETECTAREA


22-60 STADIUL ACTUAL PRIVIND DETECTAREA VIBROACUSTICĂ A DEFECTELOR ÎN BARE PRISMATICE – Partea I

The paper contains a review of the technical literature concerning the
detection, location, and characterization of structural damage via techniques
that examine changes in measured structural vibration response. The report
first categorizes the methods according to required measured data and analysis
technique. The report describes the development of the damage-identification
methods and summarizes the current state-of-the-art of the technology.
Cuvinte cheie: vibraţii, detectarea vibroacustică a defectelor, bare
prismatice Keywords: vibration, vibration detection of defects, prismatic bars

60 STADIUL ACTUAL PRIVIND DETECTAREA


22-59 ASPECTE CU PRIVIRE LA RECONSTRUCŢIA ACCIDENTELOR RUTIERE BICICLETĂ-AUTOMOBIL

In this paper is presented the bicycle-automobile’s frontal collision
case, study in which were taken in consideration four comparison cases of the
bicycle’s and/or biker’s throw distance related with the collision speed after
different criterions (at minimum/medium/maximum collision speed; between the
bikers’ sexes; related to the bikers’ age; related with the bicycle’s types). The
bicycles’ and bikes’ masses were considered having medium values, not being
treated particular cases from this point of view.
Cuvinte cheie: bicicletă, automobil, reconstrucție accident rutier
Keywords: bicycle, automobile, accident reconstruction

59 ASPECTE CU PRIVIRE LA RECONSTRUCŢIA


22-58 MODELAREA REŢINERII PASAGERULUI DE CĂTRE CENTURA DE SIGURANŢĂ

The paper presents a physical model of a passenger hold by the
seatbelt. Based on this model one calculates the total movement of the
passenger during the accident, the passenger’s movement at constant speed,
his deceleration to maximal and minimal values; the passenger’s movement
related to time and the safe values of the required displacement of his chest in
case of accidents at different collision speed and also the chest movement in
the car’s habitat in order to be safe in case of accident.
Cuvinte cheie: automobil, pasager, accident rutier, siguranţă pasivă,
centura de siguranţă, reţinerea ocupanţilor, modelare
Keywords: vehicle, passenger, traffic accident, passive safety, seat
belt, keeping occupants, modeling

58 MODELAREA REŢINERII PASAGERULUI DE CĂTRE


22-57 POSIBILITĂŢI DE EVALUARE A PARAMETRILOR CAPACITĂŢII DE DEMARARE A AUTOVEHICULELOR

The paper presents some calculus algorithms of the automotive start
up capacity. The method is aimed to be used for any type of autovehicles.
Cuvinte cheie: autovehicul, demaraj, algoritmi de calcul
Keywords: autovehicle, start up, calculus algorithms

57 POSIBILITĂŢI DE EVALUARE A PARAMETRILOR


22-56 LUCRĂRI DE REPARARE A CAROSERIILOR CU AJUTORUL SUDURII

One of the most important causes that produce noise is selling body
welds elements assembled by welding. This is remedied either by soldering
points, if the position allows, or by welding as dots. If the elements are
assembled thicker, you can use pointing and arc welding, assembly because if
the elements are thin, arc welding can lead to burning material. Due to water
ingress into the body through the floor deteriorates corrosion layer material,
respectively, side and wheel arches.
Cuvinte cheie: caroserie, sudură, lucrări de reparare, metode de
sudare
Keywords: body, welding, repair work, welding methods

56 LUCRĂRI DE REPARARE A CAROSERIILOR


22-55 MENTENANŢA ŞI STAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULELOR

This paper summarizes the terms of maintenance, necessity of
maintenance in/according with technical state of motor vehicles, and the
significance of maintenance concepts concerning the technical condition of
vehicles change.

Cuvinte cheie: mentenanţă, autovehicul, stare tehnică
Keywords: maintenance, motor vehicles, technical state

55 MENTENANŢA ŞI STAREA TEHNICĂ


22-54 ASAMBLĂRI NECONVENŢIONALE ALE MATERIALELOR TEXTILE. TERMOLIPIREA

Bonding materials together, is the operation whereby two or more
layers of material, overlaid by a particular rule, are linked together using
adhesives. Advantages of bonding technology are: increased productivity,
combining quality, low cost price etc. Those advantages have made this
technology be extended more and more to textiles technologies.
Cuvinte cheie: tehnologii neconvenţionale, adezivi, aderență, lipire.
Keywords: conventional technologies, adhesives, adhesive, glue

54 ASAMBLĂRI NECONVENŢIONALE ALE


22-53 SUDAREA CU ARC ELECTRIC FOLOSIND ELECTROD NEFUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZE INERTE WIG

IGT process has a higher universality in terms of basic metals MB but
is particularly recommended for welding thin components, the works of great
finesse and aesthetics where junctions. The main advantages of the TIG
process are: the volume affected by the welding heat is reduced can adjusted
be precisely and widely in the amount of heat entering their components during
welding.
Cuvinte cheie: sudare, procedeul WIG, materiale de sudare
Keywords: welding, WIG process, welding materials

53 SUDAREA CU ARC ELECTRIC FOLOSIND ELECTROD


22-52 EXAMINAREA ULTRASONICĂ AUTOMATĂ SAU SEMIAUTOMATĂ A SUDURILOR ÎN LOC DE EXAMINAREA RADIOGRAFICĂ

This document outlines the application of the time-of-flight diffraction
(TOFD) technique and/or Phased array technology for the semi-, or fully
automated ultrasonic testing of welded joints in metallic materials equal to and
above 6 mm thickness as per ISO 10863/2011. The semi or fully automated
ultrasonic testing shall be in accordance with ASME Section V, article 4 (Article
4 is a compendium of Appendixes describing the weld examination using the
Time of Flight Diffraction (TOFD) technique. Other standards describing the
same method are ASTM E-2373-04, British Standard BS7706, and European
Norm EN 583-6 (Part 6: Time-of-flight diffraction technique as a method for
detection and sizing of discontinuities) ISO 10863 – Ultrasonic testing – Use of
time-of-flight diffraction technique (TOFD). and EN 15617 „Non-destructive
testing – Time-of-flight diffraction technique (TOFD) – Acceptance levels”.
Cuvinte cheie: examinarea sudurilor, ultrasunete, examinare
ultrasonică, defectoscop, traductoare, standarde
Keywords: weld examination, ultrasound, ultrasound examination,
flaw, transducers, standards

52 EXAMINAREA ULTRASONICĂ AUTOMATĂ SAU


22-51 VARIANTE DE LUCRU ÎN TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A PLĂCILOR ACTIVE COMPUSE, A ȘTANȚELOR ȘI MATRIȚELOR

The paper presents variants of perform ant executions of the active
parts of the dies and matrix, reported to the different procedures depending of
the modality (technology) of their intrinsic processing, respectively, depending
on materials used in manufacturing, which may influence sustainability in the
intensive use.
Cuvinte cheie: ștanțe și matrițe, material compozit, semifabricat,
electrocoroziune, anduranță
Keywords: dies and matrix, composite material, storing, electrical
discharge, endurance

51 VARIANTE DE LUCRU ÎN TEHNOLOGIA DE


22-50 PELETIZAREA DEŞEURILOR FEROASE PULVERULENTE REZULTATE DIN INDUSTRIA METALURGICĂ

Today the world is put in issue capitalizing particularly by recycling
powder waste generated in steel industries, suggesting the whole concept of
recycling them.
These powdery waste have raised issues of recovery due to
unsatisfactory grain size composition and because the content of heavy metals.
Waste powder used in experiments in this paper has undergone the process of
pelleting, followed by a hardening of these pellets respecting a diagram of
hardening. Results of the experiments were processed in Excel, resulting in a
series of graphical and analytical correlations presented for each variant.
Cuvinte cheie: deşeuri, pelete1, furnal, fier, rezistenţă la compresiune
Keywords: waste, pellets, furnace, rolling, compression resistance

50 PELETIZAREA DEŞEURILOR FEROASE


22-49 ANALIZA CONȚINUTULUI DE FIER DIN SCOARȚA DE PE HALDA DE LA FIRMELE A ȘI B

In order to estimate proper metallic charge for electrical arc furnace it
was necessary to evaluate iron content in skull delivered from slag dump by
two processors (A and B)
First off all it was necessary to know if the skull from both areas has
the same content or different. Second we had to know histogram for minimum
and maxim values.
As it was taken the decision to include in metallic charge 14 % of skull
(increasing total charge with 2,8 %) with evident economical positive result –
price of scrap is 5 times higher than skull.
Cuvinte cheie: scoarța, compoziție chimică, analiza statistică,
tehnologie de elaborare a oțelului
Keywords: bark, chemical composition, statistical analysis, the steel
technology

49 ANALIZA CONȚINUTULUI DE FIER DIN SCOARȚA


22-48 DETERMINAREA CARACTERISTICILOR PRINCIPALE ALE UNEI INSTALAŢII FRIGORIFICE CU COMPRIMARE MECANICĂ

In the article is analyzed a vapour-compression refrigeration system
using R12 refrigerant. With experimental values of the evaporating and
condensing temperatures and using the Cool Pack program, the system
performance may be evaluated. Thermodynamic performance of a refrigeration
system is defined by evaluating the cooling efficiency, which permit the
quantitative assessment of heat losses, qualitatively described by the second
principle of thermodynamics.
Cuvinte cheie: agent frigorific, eficienţă frigorifică, entalpie, freon R12,
termocupluri
Keywords: refrigerant, cooling efficiency, enthalpy, Freon R12,
thermocouples

48 DETERMINAREA CARACTERISTICILOR PRINCIPALE


22-47 INFLUENȚA VIBROIZOLAŢIEI ASUPRA VALORII RANDAMENTULUI LOVITURII LA CIOCANELE DE FORJAT

The work present the influence of against vibration insulation for
forging hammers and theirs values of sunstroke efficiency.
Cuvinte cheie: ciocan, vibroizolare, randament, amortizare
Keywords: hammer, against vibration insulation, return, depreciation

47 INFLUENȚA VIBROIZOLAŢIEI ASUPRA VALORII


22-46 VERIFICAREA COMPORTĂRII CUPLEI CINEMATICE TIP ROLĂ CILINDRU ÎN FUNCŢIE DE ÎNCĂRCARE

Helicoidally cylindrical surfaces are used for releasing surfaces of cutting
tools the paper present aspects about experimental research of the kinematic
coupling using different loads and different contact angle between roll and
cylinder using a special developed for generation of the helical surfaces.
Cuvinte cheie : mişcare elicoidală, presiune de contact, unghi de contact
Keywords: helical motion, contact pressure, contact angle

46 VERIFICAREA COMPORTĂRII CUPLEI CINEMATICE


22-44 COMPORTAREA OŢELULUI PENTRU CONSTRUCŢII LA TEMPERATURI ÎNALTE

The purpose of the present paper is to determine the response of
main elements and resistance structures to extreme circumstances, specifically
to action of conflagration, considering the temperature distribution inside
structure’s elements, materials characteristics – steel for this case – following
the determination of thermo-mechanic response of main elements and
resistance structures.
Cuvinte cheie: rezistenţă, temperatură, oţel, structură
Keywords: strength, temperature, steel structure

44 COMPORTAREA OŢELULUI PENTRU CONSTRUCŢII


22-43 PROTOTIPAREA RAPIDĂ A UNUI ROTOR PELTON

The objective of the application is to describe the rapid prototyping
stages to transform a Pelton runner from the virtual geometry created in Solid
Works software into a real part, using the Objet Desktop 30 Printer.
Cuvinte cheie: Rapid Prototyping, Pelton, alergător
Keywords: Rapid Prototyping, Pelton, runner

43 PROTOTIPAREA RAPIDĂ A UNUI ROTOR PELTON


22-42 STAND EXPERIMENTAL PENTRU CERCETAREA COMPORTĂRII DINAMICE A SERVOMOTOARELOR HIDRAULICE LINIARE ÎN DOMENIUL FRECVENŢIAL

The paper presents the experimental stand used for experimental
research regarding the dynamic behaviour of linear hydraulic servo-motors in
the frequency domain, developed in INOE 2000-IHP, in the framework of the
NUCLEU Program, which allows obtaining of the graphical variation of the
dynamic parameters of servo system.
Cuvinte cheie: servomotoare hidraulice liniare, comportare dinamocă,
domeniul frecvenţial, stand testare, senzori şi traductoare
Keywords: linear hydraulic servomotors, dynamic behaviour,
frequency domain, test stand, sensors and transducers

42 STAND EXPERIMENTAL PENTRU CERCETAREA