Adriana CUCU


30-69 ABORDAREA ZGOMOTULUI CA FACTOR DE RISC ÎN PROCESE DE PRODUCȚIE

APPROACH THE NOISE AS A RISK FACTOR IN THE
PRODUCTION PROCESS
Lucrarea prezintă o introducere de evaluare a impactului zgomotului,
luând în considerare atât percepția zgomotului obiectiv, transpusă în
reglementările naționale și europene, precum și diferiți factori non-obiectivi, în
funcție de sensibilitatea specifică umană. Ei sunt accent non – obiective
componente ale abordării de analiză a zgomotului, atât în domeniul percepției
specifice sunetului uman cât și în domeniul sunetului considerat ca o sursă de
disconfort, pe baza comportamentului cultural și de grup.
În cele din urmă, sunt prezentate câteva soluții pentru atenuarea impactului
zgomotului asupra persoanelor interesate.
Cuvinte cheie: zgomot, impact, influența percepției umane
Keywords: noise, impact, human perception influence

Descărcare text


26-42 SIMULARE COMPUTERIZATĂ A UNUI INCENDIU LA UN AUTOTURISM ÎNTR-UN SPAȚIU SEMIDESCHIS

COMPUTATIONAL FIRE SIMULATION TO A CAR IN A SEMICLOSED SPACE
The article presents the work of the authors concerning the 3D fire simulation at a semi closed space involving one stationary car. A simulation using Pyrosim software is based on the physical model in which one electrical fault accident involving a car appear. The accident, consisting in a fire event at one stationary car, is modelled at 1.5 m from height. Considering an electrical fault followed by a fire, we obtained temperature fields and smoke spread depending on time in this tunnel. These information allow us to realize an appropriate impact on the event in aim of minimizing the time for a promptly intervention.
Keywords: road tunnel fire, heat release rate, Pyrosim software

Descărcare text