Titu-Florin COCIAN


26-82 CUPLURILE DE FRECARE UTILIZATE ÎN CONSTRUCŢII DE CUPLAJE ELECTROMAGNETICE Partea a II-a

FRICTION COUPLE UTILIZE IN ELECTROMAGNETIC CLUTCH CONSTRUCTION – Part II
The paper presents the basic elements of friction phenomenon’s between friction couple in electromagnetic clutch construction, after dissertation of Corneliu Cashin Ph. D.

Keywords: the phenomenon of friction, friction couplers, electromagnetic coupling

Descărcare text


26-81 CUPLURILE DE FRECARE UTILIZATE ÎN CONSTRUCŢII DE CUPLAJE ELECTROMAGNETICE Partea I-a

FRICTION COUPLE UTILIZE IN ELECTROMAGNETIC CLUTCH CONSTRUCTION – Part I
The paper presents the basic elements of friction phenomenon’s between friction couple in electromagnetic clutch construction, after dissertation of Corneliu Cashin Ph. D.

Keywords: the phenomenon of friction, friction couplers, electromagnetic coupling

Descărcare text


19-56 PROTECŢIA ELEMENTELOR INDUCTIVE ÎMPOTRIVA TENSIUNILOR INVERSE LA DECONECTARE (I)

THE PROTECTION OF INDUCTIV ELEMENTS
TO INVERSE TENSIONS AT TO DISCONNECT (I)
The paper presents the protection methods of inductive elements
counter to inverse tensions at to disconnect
Keywords: release voltage, the diode protection by varistors and
Zener diodes
Cuvinte cheie: tensiune inversǎ, protecţie prin diode, prin varistoare şi
diode Zener

56 PROTECŢIA ELEMENTELOR INDUCTIVE


19-57 PROTECŢIA ELEMENTELOR INDUCTIVE ÎMPOTRIVA TENSIUNILOR INVERSE LA DECONECTARE (II)

THE PROTECTION OF INDUCTIV ELEMENTS
TO INVERSE TENSIONS AT TO DISCONNECT (II)
The paper presents the protection methods of inductive elements
counter to inverse tensions at to disconnect
Keywords: release voltage, the diode protection by varistors and
Zener diodes
Cuvinte cheie: tensiune inversǎ, protecţie prin diode, prin varistoare şi
diode Zener

57 PROTECŢIA ELEMENTELOR INDUCTIVE


19-58 PROTECŢIA ELEMENTELOR INDUCTIVE ÎMPOTRIVA TENSIUNILOR INVERSE LA DECONECTARE (III)

THE PROTECTION OF INDUCTIV ELEMENTS
TO INVERSE TENSIONS AT TO DISCONNECT (III)
The paper presents the protection methods of inductive elements
counter to inverse tensions at to disconnect
Keywords: release voltage, the diode protection by varistors and
Zener diodes
Cuvinte cheie: tensiune inversǎ, protecţie prin diode, prin varistoare şi
diode Zener

58 PROTECŢIA ELEMENTELOR INDUCTIVE


24-4 FENOMENELE DE FRECARE ÎNTRE LAMELELE CUPLAJELOR ELECTROMAGNETICE (I)

FRICTION PHENOMENONS BETWEEN LAMELLAS OF
ELECTROMAGNETIC CLUTCH (I)
The paper presents the basic elements of friction phenomenons
between lamellas of electomagnetic clutch, after dissertation of Corneliu
Cashin Ph. D.
Cuvinte cheie: fenomenul de frecare, cuplaje electromagnetice
Keywords: the phenomenon of friction, electro-magnetic couplings

4 FENOMENELE DE FRECARE ÎNTRE LAMELELE CUPLAJELOR ELECTROMAGNETICE (I)


24-5 FENOMENELE DE FRECARE ÎNTRE LAMELELE CUPLAJELOR ELECTROMAGNETICE (II)

FRICTION PHENOMENONS BETWEEN LAMELLAS OF
ELECTROMAGNETIC CLUTCH (II)
The paper presents the basic elements of friction phenomenons
between lamellas of electomagnetic clutch, after dissertation of Corneliu
Cashin Ph. D.
Cuvinte cheie: fenomenul de frecare, cuplaje electromagnetice
Keywords: the phenomenon of friction, electro-magnetic couplings

5 FENOMENELE DE FRECARE ÎNTRE LAMELELE CUPLAJELOR ELECTROMAGNETICE (II)


24-70 DETERMINAREA PRECIZIEI DE GENERARE A SUPRAFEŢEI ELICOIDALE REALIZATE CU UN DISPOZITIV ATAŞABIL PE MAŞINI-UNELTE DE RECTIFICAT PLAN

THE DETERMINATION OF GENERATING ACCURACY
OF ELICOID SURFACE WITH A DEVICE ATTACHABLE
ON THE PLANE GRINDING MACHINE
The paper presents the basic elements for determination of generating
accuracy of helicoid surface with a device attachable on the plane grinding
machine.
Cuvinte cheie: suprafaţă elicoidală
Keywords: helical surface

70 DETERMINAREA PRECIZIEI DE GENERARE


21-49 CONSIDERAŢII ASUPRA FRÂNELOR ELECTROMAGNETICE CU FRICŢIUNE ŞI ARCURI DE PRESIUNE (II)

CONSIDERATIONS ABOUT ELECTROMAGNETIC BRAKE
WITH FRICTION AND COMPRESION SPRINGS (II)
The paper presents the basic elements about function of
electromagnetic with friction and compression springs
Cuvinte cheie: frâne electromagnetice
Keywords: brakes

49 CONSIDERAŢII ASUPRA FRÂNELOR


21-48 CONSIDERAŢII ASUPRA FRÂNELOR ELECTROMAGNETICE CU FRICŢIUNE ŞI ARCURI DE PRESIUNE (I)

CONSIDERATIONS ABOUT ELECTROMAGNETIC BRAKE
WITH FRICTION AND COMPRESION SPRINGS (I)
The paper presents the basic elements about function of
electromagnetic with friction and compression springs
Cuvinte cheie: frâne electromagnetice
Keywords: brakes

48 CONSIDERAŢII ASUPRA FRÂNELOR