19-3 SEBEŞ 2011 – LOCUL DE ÎNTÂLNIRE AL INGINERILOR DE PRETUTINDENI


SEBEŞ 2011 – LOCUL DE ÎNTÂLNIRE AL INGINERILOR DE
PRETUTINDENI. Un titlu care a devenit lait motivul unei manifestări
ştiinţifice de prestigiu în arealul românesc. Un titlu ce consfinţeşte
contactele directe între ingineri, specialişti de diferite profesii,
efectuarea unui remarcabil şi însemnat schimb de idei, de rezultate şi
de păreri în diverse domenii inginereşti, întâmplări cu largi rezonanţe,
aflate la a XI-a ediţie.
Ingineria este o mare profesie. Inginerul este o lume reală
sau de vis, este miracol sau realitate, vis sau imaginaţie, teorie şi
practică, cultură şi tehnică, improvizaţie şi spirit de raţionament şi
de analiză. „Inginerul trebuie să aibă entuziasm, afecţiune, un pic de
romantism” spunea lingvistul român Iorgu Iordan. Spirit conciliant când
este vorba de interesele altuia, dar ferm şi dur când este vorba de
interesele, prestigiul sau realizările sale. Spirit deschis schimbărilor,
transigent/conciliant în ideile generale, dar intransigent şi flexibil în
ideile concrete. La rândul ei, ingineria este definită ca ştiinţa de a aplica
în practică descoperirile ştiinţifice pure precum matematica, fizica,
chimia, biologia etc.

3 SEBEŞ 2011 – LOCUL DE ÎNTÂLNIRE