23-45 GENERATOR ELECTRIC ASINCRON CU DOUĂ ÎNFĂŞURĂRI STATORICE PENTRU SISTEME EOLIENE DE PUTERE ŞI TURAŢIE REDUSE


ASYNCHRONOUS ELECTRIC GENERATOR WITH DUAL
STATOR WINDING FOR LOW POWER
AND SPEED WIND SYSTEM
Asynchronous generator with dual stator winding is very good for low
power and speed wind systems because it has a good controllability, low power
capacitor bank and flexible characteristics.
Cuvinte cheie: generator electric asincron, două înfăşurări statorice,
invertor, baterie de condensatoare
Keywords: asynchronous electric generator, stator windings second,
inverter, battery of capacitors

23-45 GENERATOR ELECTRIC ASINCRON CU DOUĂ ÎNFĂŞURĂRI STATORICE PENTRU SISTEME EOLIENE DE PUTERE ŞI TURAŢIE REDUSE