24-10 CALCULUL CANTITĂŢII DE AER VICIAT CE TREBUIE EVACUAT DIN PARCAJE ÎN CAZUL UTILIZĂRII SISTEMULUI DE VENTILARE JET-FAN COMPARATIV CU SISTEMUL CLASIC CU CONDUCTE


HOW TO CALCULATE THE NECESSARY VENTILATION
QUANTITY IN CAR PARKS FOR JET VENTILATION SYSTEM
IN OPPOSITE WITH CLASSICAL VENTILATION BY DUCTS
The main purpose of this article is to describe the principles of CO
ventilation in car parks and to presents how to calculate the necessary
ventilation quantity for jet ventilation system in opposite with classical ventilation
by ducts.
Cuvinte cheie: CO, aer viciat, evacuare, jet-fun şi clasic
Keywords: CO, air, exhaust, tainted, jet-fun and classic

10 CALCULUL CANTITĂŢII DE AER VICIAT CE TREBUIE EVACUAT DIN PARCAJE ÎN CAZUL UTILIZĂRII SISTEMULUI DE VENTILARE JET-FAN COMPARATIV CU SISTEMUL CLASIC CU CONDUCTE