25-1 DORIN PAVEL 2014


Cu deosebită plăcere și onoare, adresez un cuvânt de “Bun
venit” tuturor participanților la ediția a XIV-a A Conferinței internaționale
multidisciplinare, “Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii
româneşti” – Sebeş 2014.
Acest eveniment de tradiție la Sebeș, ne bucură în fiecare
an și ne oferă prilejul de a cunoaște și aplica ultimele cercetări din
domeniul tehnic, al hidroenergeticii, a celor dedicați acestei științe
și cărora le oferim respectul nostru necondiționat.
Descarcare text