25-85 VERIFICAREA STRUCTURII DE REZISTENŢĂ LA VAGOANELE DE MARFĂ DESCOPERITE CU PEREŢI ÎNALŢI UTILIZATE ÎN TRANSPORTURILE UZINALE CU METODA ELEMENTELOR FINITE


CHECKING THE STRUCTURE OF RESISTANCE FREIGHT
WAGONS DISCOVER HIGH WALL IN TRANSPORT
FACTORIES FINITE ELEMENTS
This article aims to examine the structure simulating resistance to
compression of the buffers a freight wagon found with high walls used in
factories and railways removal solution validation platform Handbrake finite
element method.
Keywords: transport, freight wagon power roads, finite elements
Cuvinte cheie: vagon de marfă, transporturi uzinale, elemente finite
Descarcare text