22-79 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI DINŢI ÎNCLINAŢI CU AJUTORUL FREZEI MELC Partea a III-a


GENERATION OF PLANAR AND HELICAL ELIPTICALGEARS BY HOB (III)
The paper presents the basic elements of generation planar and
helical elliptical gears by hob in vision of Profesor Litvin.
Cuvinte cheie: centroidă eliptică, freză melc
Keywords: elliptical centroid, cutter worm

79 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI