27-60 CONSIDERAŢII PRIVIND UTILIZAREA EFECTULUI CUMULATIV AL JETURILOR DE GAZE LA PERFORAREA BLINDAJELOR


CONSIDERATIONS FOR USE CUMULATIVE EFFECT
OF GAS STREAMS PUNCTURE ARMOR
This paper presents an application of the linear characteristics of the fumes generated by the chemical reaction of burning of explosives, the cumulative effect. By directing the energy of the explosion we obtain a jet of gas able to penetrate machines fight casings.
Keywords: jet gas, explosive, cumulative jet, armour, fighting machine, surge, movement potential
Cuvinte cheie: jet de gaze, exploziv, jet cumulativ, blindaj, maşină de luptă, undă de şoc, mişcare potenţială

Descarcare text