30-65 IMPLICAȚIILE FINANCIARE ALE UNEI DEVERSĂRI DE PRODUS PETROLIER, ÎN INTERIORUL ACVATORIULUI PORTULUI MARITIM CONSTANȚA


THE FINANCIAL IMPLICATIONS OF A DISCHARGE OF OIL
PRODUCT, INSIDE CONSTANTA SEA PORT AQUATORY
This paper aims to account the financial costs of collecting an
accidental oil spill by an oil tank in Constanta Sea Port aquatorium, due to a
technical failure occurred on its board.
Keywords: Pisces II simulator, pollution, oil
Cuvinte cheie: simulatorul Pisces II, poluare, produs petrolier

Descărcare text