34-31 CERCETĂRI PRIVIND VARIANTE CONSTRUCTIVE LA O MASĂ VIBRANTĂ DE MARI DIMENSIUNI ŞI CALCULAREA GENERĂRII VIBRAŢIILOR LA GENERATOARELE DE VIBRAŢII CARE O ECHIPEAZĂ


RESEARCH REGARDING THE CONSTRUCTIVE VARIANTS FOR A BIGGER DIMENSIONS VIBRANT TABLE AND THE VIBRATION CALCULATION OF VIBRATION GENERATORS THAT ARE INCLUSED IN IT
The news information of the paper consists in designing and analyzing a wide vibrating table, analyzing the calculation that leads to the need for the number of vibration generators for this.
Keywords: vibrating table, vibration generators
Cuvinte cheie: masă vibrantă, generatori de vibraţii

Descarcare text