34-32 DESPRE O METODĂ GRAFICĂ DE DETERMINARE A CONTURULUI OPTIM PENTRU ÎNVELITOAREA CILINDRU-SFERĂ SUB PRESIUNE INTERNĂ


ABOUT A GRAPHICAL METHOD OF OPTIM CONTOUR DETERMINATION FOR THE SPHERE-CYLINDER
SHELL UNDER INTERNAL PRESSURE
The study of the analytical method for determination an optim contour for the vessels sphere-cylinder under internal pressure [1] with the achievement a uniform state of the stress, regarding the stress state from vessel, it considered the analytic equations for the stress state in the shell.
Present study propose to solve the same problem but used the graphics of equivalents Von Mises stress used the approximation method of the graphics through the spline functions.
Studiul metodei analitice de determinare a unui contur optim pentru invelitoarea cilindru-sferă sub presiune internă [1] cu scopul obținerii unei stări de tensiuni uniforme, privitor la starea de tensiuni din recipient, consideră ecuațiile analitice pentru starea de tensiuni în învelitoare.
Prezentul studiu propune rezolvarea problemei utilizând graficele tensiunilor echivalente von Mises utilizând metoda de aproximare a graficelor prin funcții spline.
Keywords: Graphics of Echivalente von Mises stress, sphere-cylinder, internal pressure, spline functions
Cuvinte cheie: grafica stresului echivalente von Mises, sferă-cilindru, presiune internă, funcții spline

Descarcare text