Alexandru JELER


21-97 INSTALAŢIE EXPERIMENTALĂ PENTRU EFECTUAREA ÎNCERCĂRILOR LA FLUAJ

EXPERIMENTAL DEVICE FOR PERFORMING
TRIALS RELATED TO CREEP
This paper aims at presenting an experimental device, used for
performing trials related to creep. The device belongs to the Strength of
Materials Laboratory within the Faculty of Engineering Hunedoara.
Cuvinte cheie: fluaj, încercare mecanică, temperatură
Keywords: creep, mechanical testing, temperature

97 INSTALAŢIE EXPERIMENTALĂ PENTRU