Christiane RABASSE


20-6 L’ECOLE D’INGENIEURS DU CESI

ŞCOALA DE INGINERI DE LA CESI
Lucrarea prezintă istoria unei şcoli franceze originală, ce oferă formare
continuă şi programe într-o structură privată. Se dau, de asemenea, unele
informaţii despre legăturile cu companii şi modul în care se predă studenţilor.
Cuvinte cheie: şcoală de ingineri, Franţa, şcoală privată, întreprindere
OF THE CESI ENGINEERS SCHOOL
The paper presents the history of an original French school, providing
continue and sandwich training in a private structure. We give some information
about links with companies and how we teach those students.
Keywords: engineering school, France, private school business
Mots clés: école d’ingénieurs, France, école privée, entreprise

6 L’ECOLE D’INGENIEURS DU CESI