Ioan NECŞA


19-101 UNELE ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA ŢEVILOR ARMAMENTULUI DE INFANTERIE

TUBE DESIGN ON SOME ASPECTS OF
INFANTRY WEAPONS
This paper presents the pattern of modern interior design small arms
pipes. This model is a handy tool for optimizing military specialists’ constructive
characteristics of the pipes.
Keywords: rifled barrel, internal ballistics, finite element, the buoyant
spiral, mesh, design variables, objective function
Cuvinte cheie: ţeavă ghintuită, balistică interioară, element finit, spirală
arhimedică, discretizare, variabile de proiectare, funcţie obiectiv

101 UNELE ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA


23-81 METODE DE PROIECTARE A ARCURILOR DE COMPRESIUNE ELICOIDALE UTILIZATE LA ECHIPAMENTE SPECIALE, CU AJUTORUL MEF DIN UTILITARUL Cosmos Xpress

METHODS OF DESIGN HELICAL COMPRESSION SPRINGS
USED IN SPECIAL EQUIPMENT, USING MEF
UTILITY Cosmos Xpress
This paper presents the pattern of modern elastic elements design for
middle arms. This model is a handy tool optimizing military specialist’s
constructive characteristics of the box elements.
Cuvinte cheie: balistică internă, elemente finite, spirală arhimedică,
discretizare, variabile de proiectare, functie obiectiv
Keywords: internal ballistics, finite elements, arhimedica, meshing,
spiral variables design, based on objective

23-81 METODE DE PROIECTARE A ARCURILOR DE COMPRESIUNE ELICOIDALE UTILIZATE LA ECHIPAMENTE SPECIALE, CU AJUTORUL