Lucian MÎNTOIU


24-11 TESTAREA CUTEI DE VITEZǍ PENTRU AUTOTURISME CU ACŢIONARE ELECTRICǍ PE UN STAND EXPERIMENTAL

VERIFICATION OF ELECTRIC CAR GEARBOX
ON THE EXPERIMENTAL STAND
The paper presents the verication of electric car gearbox on the
experimental stand
Cuvinte cheie: stand de verificare cutii de viteză
Keywords: check boxes stand speed

11 TESTAREA CUTEI DE VITEZǍ PENTRU


22-79 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI DINŢI ÎNCLINAŢI CU AJUTORUL FREZEI MELC Partea a III-a

GENERATION OF PLANAR AND HELICAL ELIPTICALGEARS BY HOB (III)
The paper presents the basic elements of generation planar and
helical elliptical gears by hob in vision of Profesor Litvin.
Cuvinte cheie: centroidă eliptică, freză melc
Keywords: elliptical centroid, cutter worm

79 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI


22-78 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI DINŢI ÎNCLINAŢI CU AJUTORUL FREZEI MELC Partea a II-a

GENERATION OF PLANAR AND HELICAL ELIPTICALGEARS BY HOB (II)
The paper presents the basic elements of generation planar and
helical elliptical gears by hob in vision of Profesor Litvin.
Cuvinte cheie: centroidă eliptică, freză melc
Keywords: elliptical centroid, cutter worm

78 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI


22-77 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI DINŢI ÎNCLINAŢI CU AJUTORUL FREZEI MELC Partea I

GENERATION OF PLANAR AND HELICAL ELIPTICALGEARS BY HOB (I)
The paper presents the basic elements of generation planar and
helical elliptical gears by hob in vision of Profesor Litvin.
Cuvinte cheie: centroidă eliptică, freză melc
Keywords: elliptical centroid, cutter worm

77 GENERAREA ROŢILOR DINŢATE ELIPTICE PLANE ŞI