17-42 HIDROAGREGATE DE PERSPECTIVĂ ÎN DOMENIUL MICRO-HIDROTURBINELOR ÎN ROMÂNIA


FUTURE HYDROUNIT IN MICRO-HYDROTURBINES
AREA IN ROMANIA
This paper presents some future hydro unit, with perspective to be used
in micro turbines area in our country, for small hydropower stations.
Cuvinte cheie: micro-hidroagregate, micro-hidroturbine, perspectivă,
energie electrică

42 HIDROAGREGATE DE PERSPECTIVĂ ÎN DOMENIUL