28-55 CERCETĂRI PRIVIND OBȚINEREA FERITEI DE ZINC ÎN STARE NANOCRISTALINĂ/NANOMETRICĂ FOLOSIND METODA CERAMICĂ ȘI MĂCINARE MECANICĂ (II)


RESEARCH REGARDING OBTAINING ZINC FERRITE IN NANOCRYSTALLINE/NANOMETRIC STATUS USING THE CERAMIC METHOD AND MECHANICAL MILLING (II)
This paper presents a research regarding the procedure of obtaining the zinc ferrite in nanocristalline/nanometer state throw the standard procedure as ceramic method and then applying the mechanical milling. As a start material we use zinc ferrite. We apply the ceramic method and then we mill the material in two types of environment (dry and with solution). For analysing the results we use SEM, DSC and X-ray diffraction. In the end we obtain zinc ferrite in nano crystalline and nonometer status.
Keywords: nanocrystalline, nanometric, zinc ferrite, SEM, DSC, EDX
Cuvinte cheie: nanocristalin, nanometric, ferita de zinc, SEM, DSC, EDX

Descarcare text