Adina FÎNTÎNĂ


22-32 INFLUENŢA CONŢINUTULUI DE CARBON, RESPECTIV DE CROM PENTRU OBŢINEREA UNOR CARACTERISTICI MECANICE SUPERIOARE A OŢELULUI 90VMoCr15

The paper presents correlations between mechanical characteristics
and the main alloying elements of steel 90VMoCr15 brand; this will get varying
characteristics Rp0, 2, Rm, A5 and Z, respectively breaking energy, depending
on content in steel of Cr and respectively C.
Cuvinte cheie: oţel, compoziţie chimică, energie de rupere, rezistenţa
la rupere, încercări mecanice, tensiuni
Keywords: steel, chemical composition, breaking energy, tensile
strength, mechanical tests, stress

32 INFLUENŢA CONŢINUTULUI DE CARBON,