Gyöngyi BITTERMANN


20-62 SOLUŢII MODERNE PENTRU OPTIMIZAREA PROCESELOR DE ELABORARE ÎN CAE

MODERN SOLUTIONS FOR OPTIMIZATION
THE PROCESS OF DEVELOPMENT IN CAE
The paper shows how to reduce production costs by automating
processes in the metallurgical industry. Automatic electrode position adjustment
makes a substantial contribution to increasing efficiency and reducing cost
prices CAE batch.
Keywords: electric arc furnaces, automatic adjustment of electrode
position, the computer process
Cuvinte cheie: cuptoare cu arc electric, sistem automat de reglare a
poziţiei electrozilor, calculatorul de proces

62 SOLUŢII MODERNE PENTRU OPTIMIZAREA


21-47 ÎMBUNĂTĂŢIREA INDICATORILOR CALITATIVI DE UTILIZARE A ENERGIEI ELECTRICE LA CAE

INDICATORS QUALITATIVE IMPROVEMENT
OF ELECTRICAL ENERGY AT EAF
Electric arc furnace is one of consumers who have negative effects in
terms of the circulation of reactive power, un-balance consumer, and harmonics
injected into the network.
Cuvinte cheie: cuptor electric cu arc, instalaţie de compensare, factor de
putere, filtrare a curenţilor armonici
Keywords: electric arc furnace, air compensation, power factor, filtering
of harmonic currents

47 ÎMBUNĂTĂŢIREA INDICATORILOR CALITATIVI DE