Marcu FRĂŢILĂ


32-71 ASPECTE PRIVIND ACCESIBILITATEA TRANSPORTULUI ÎN COMUN ÎN MUNICIPIUL SIBIU

ISSUES ON ACCESSIBILITY OF PUBLIC
TRANSPORT IN SIBIU
This paper presents the analysis of the transport service of the municipality of Sibiu. It analyses time tracking for buses on two lines of transportation in Sibiu
Keywords: transportation, time tracking
Cuvinte cheie: transport în comun, interval de urmărire

Descarcare text


30-34 ASPECTE PRIVIND ZONA DE DILEMĂ LA O INTERSECŢIE SEMAFORIZATĂ

THE DILEMMA ZONE ISSUES A TRAFFIC LIGHT
The paper analyzed some issues from time length of yellow traffic light
cycle. Influence of yellow time duration of the dilemma zone at a traffic light.
Keywords: urban transport street intersection, yellow period
Cuvinte cheie: transport urban, intersecţie, timp de galben

Descărcare text


28-7 ASPECTE PRIVIND CALITATEA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN COMUN ÎN MUNICIPIUL SIBIU

ASPECTS OF QUALITY OF TRANSPORTATION
SERVICE IN SIBIU
This paper presents the analysis of the transport service of the municipality of Sibiu. It analyses several aspects of the transport network characteristics and quality of transport in Sibiu.
Keywords: transportation, route, tour, trip, punctuality
Cuvinte cheie: transport în comun, traseu, tur, retur, punctualitate

Descarcare text


27-69 DETERMINAREA DEFORMAŢIILOR LA O STRUCTURĂ ÎN ARC DE CERC

DETERMINATION OF DEFORMATION
TO A STRUCTURE IN AN CIRCULAR ARC
The paper presents the analysis of displacement to a structure in an circular arc. Displacements of free ends of the structure were analysed in dependence of the position of the anchorage.
Keywords: displacements, deformations, tare
Cuvinte cheie: deplasări, deformaţii, greutate proprie

Descarcare text


25-70 DETERMINAREA TENSIUNILOR ŞI DEFORMAŢIILOR LA UN ARC ELICOIDAL CILINDRIC DE TORSIUNE

DETERMINATION OF STRESS AND STRAIN
IN A HELICAL SPRING TORSION
The paper presents the analysis of state of stresses and strains in
helical spring torsion. Stresses and strain were analysed in dependence of the
spring dimensional factor and the cross-sectional diameter
Keywords: spiral spring, tensions, deformations
Cuvinte cheie: arc elicoidal de torsiune, tensiuni, deformaţii
Descarcare text


25-26 PARCĂRILE MODULARE O SOLUŢIE DE VIITOR

MODULAR PARKING SOLUTION FOR THE FUTURE
The paper presents a version for increase the number of parking
spaces in the area of streets Rahova, Oştirii, Nicolae Iorga and Boulevard Mihai
Viteazul, in Sibiu.
Keywords: modular parking, parking space elevator
Cuvinte cheie: parcare modulară, spaţiu de parcare, elevator
Descarcare text


21-100 TENSIUNI ŞI DEFORMAŢII PROVOCATE DE GREUTATEA ZĂPEZII LA CĂPRIORUL UNEI ŞARPANTE DIN LEMN

STRESSES AND DEFORMATIONS IN FARMING
OF WOOD RAFTER CAUSED BY SNOW WEIGHT
This paper analyses the stresses and deformations in farming of wood
rafter caused by snow weight. The finite element method was used to
determine stresses and deformations. Were analyzed several variants of
dimensional framing.
Cuvinte cheie: şarpantă, căpriori, tensiuni, deformaţii
Keywords: sloping, roof, stress, strain

100 TENSIUNI ŞI DEFORMAŢII PROVOCATE DE