Mircea Cristian ARNĂUTU


24-9 CENTRUL DE TESTĂRI FEROVIARE FĂUREI AL AUTORITĂŢII FEROVIARE ROMÂNE – AFER SINGURUL POLIGON FEROVIAR DIN SUD-ESTUL EUROPEI

ROMANIAN RAILWAY AUTHORITY AFER’S FĂUREI
RAILWAY TESTING CENTER THE ONLY RAILWAY
FACILITY FROM SOUTH EST OF EUROPE
Romanian Railway Authority AFER is the technical body of Ministry of
Transport in charge with railroad safety. AFER is a complex structure with four
independent bodies: Romanian Railway Safety Authority ASFR, Romanian
Railway Notified Body ONFR, Romanian Railway Investigation Body OIFR and
Romanian Railway Licensing Body. As a part of ONFR there are AFER’s
laboratories and as part of AFER is Railway Testing Center Făurei (CTF
Făurei).
Cuvinte cheie: AFER, ONFR, CTF, încercări, validare
Keywords: AFER, ONFR, CTF, attempts, validation testing

9 CENTRUL DE TESTĂRI FEROVIARE FĂUREI AL AUTORITĂŢII FEROVIARE ROMÂNE – AFER SINGURUL POLIGON FEROVIAR DIN SUD-ESTUL EUROPEI


21-92 ÎNCERCĂRILE TENSOMETRICE – CERINŢĂ OBLIGATORIE PENTRU OMOLOGAREA FINALĂ A VAGOANELOR DE MARFĂ

EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS WITH STRAIN
GAGES – MANDATORY REQUIREMENT FOR THE FINAL
HOMOLOGATION OF THE WAGONS
Experimental stress analysis with strain gages is used all over the world
from many years. In Romania we use as testing method from the steam
locomotive age. During the time, the standards were changed and the
measuring devices are more accurate. It is interested to understand why tests
are still necessary during homologation (certification) process.
Cuvinte cheie: tensometrie, încercări, statice, dinamice, vehicule
feroviare
Keywords: tensometers, testing, static and dynamic rail vehicles

92 ÎNCERCĂRILE TENSOMETRICE – CERINŢĂ