Mircea MIHĂILĂ


19-110 MODELAREA DINAMICĂ A MANIPULATORULUI TT ÎNTR-O LINIE AUTOMATĂ DE MONTAJ

DYNAMICS MODELLING OF A TT MANIPULATOR
FOR AN ASSAMBLAGE LINE OF AUTOMATION
This paper has a destination to express the dynamics ecuations of a
manipulator used into an line built for an assemblage line of automation. This
line is a part of experimental stand made for the images data in a mechanical
structure.
Keywords: structural mechanics, dynamic equations, automatic
assembly line
Cuvinte cheie: structură mecanică, ecuaţii dinamice, linie automată de
montaj

110 MODELAREA DINAMICĂ A MANIPULATORULUI TT